VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Matematika 2G – Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky

Vzdělávací program je zaměřen na získání a procvičení praktických počítačových dovedností pro tvorbu a publikaci výukových materiálů s matematickým zaměřením. Vybrány jsou technologie, které jsou snadno dostupné, nenáročné na technické prostředky a na uživatelské dovednosti, a přitom výrazně zefektivňují výuku a usnadňují učitelům práci při přípravě, zadávání, výkladu, komunikaci i hodnocení. Zároveň jsou předpokladem pro tvorbu kvalitních materiálů pro e-learning včetně MOOC. Osvědčené jednoduché nástroje a postupy lze snadno předat žákům jak pro tvůrčí samostatnou práci při BYOD výuce, tak pro domácí přípravu, a podpořit tak individualizaci výuky žáků s různou úrovní vzdělávacích potřeb.
Učitelé si pod vedením lektora jednotlivé činnosti a aktivity prakticky vyzkouší.
Obsah – témata:
I. část – Geogebra
instalace geogebry
- instalace lokální aplikace na PC/mobilní zařízení
- cloud geogebry
- prostředí aplikace, správa souborů
geometrické úlohy
- vkládání a editace rovinných útvarů – nákresna, grafické nástroje, textový vstup, algebraické okno
- konstrukční postupy pro základní a středoškolské úlohy
- možnosti zobrazení prvků
- měření veličin
funkce
- vkládání a editace funkcí
- užití pro grafické řešení
prvky interaktivity
- krokování konstrukce
- užití proměnných parametrů, stopa prvků
CAS – Computer Algebra System
- prostředky pro úpravy a řešení rovnic a jejich soustav
příklady dobré praxe
- zdroje využitelné ve výuce
- diskuze

II. část – Matematické úlohy – digitalizace zadání, publikace a vyhodnocení
export z geogebry
- využití cloudu geogebry pro publikaci
- možnosti exportu
cloud Google – editory a publikace
- textový editor – kolaborativní editace, vestavěný editor rovnic
- užití tabulkového editoru pro hodnocení žáků – procentuální hodnocení, řazení výsledků, výpočet prospěchu, publikace a sdílení
- formuláře – tvorba, publikace, vyhodnocení
- šablony pro tvorbu webu
sazba matematických výrazů
- typografické zásady sazby
- porovnání WYSIWYG editorů rovnic a značkovacích jazyků (MathML, AsciiMath)
publikace na www
- porovnání nejjednodušších možností publikace – LMS, služby cloudu Google
- jednoduché možnosti webhostingu
- diskuze, shrnutí
Kód:14-91-G61
Určeno:učitelům matematiky na ZŠ, SŠ.
Lektor:Mgr. Zbyněk Hamerník
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Út 30.04.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 02.05.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:Praha, Olšanka, Táboritská 1000, Praha 3