VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Testové úlohy ve výuce ČJL na SŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na práci s testovými úlohami ve smyslu zorientování se v jejich kvalitě a ověřovaných dovednostech a na praktickou tvorbu úloh, ověřujících jednotlivé dovednosti zastoupené v maturitním testu. Seminář se podrobněji soustředí na literární složku didaktického testu z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, a to včetně Seznamu literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury. Účastníci semináře budou pracovat s autentickými uměleckými texty autorů obsažených v tomto Seznamu. Část semináře je věnována problematice potenciálního ovlivnění výuky literatury ve školách Seznamem a možnostem práce s ním.
Účastníci semináře dostanou výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při přípravě žáků k maturitní zkoušce.
Obsah – témata:
Práce s testovými úlohami
- úlohy typologicky shodné s úlohami užívanými v didaktickém testu společné části maturitní zkoušky
- problematika odrazu katalogových požadavků k maturitě do konkrétních testových úloh
Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury a možnosti jeho využití
- Seznam jako nástroj lepší „předvídatelnosti“ didaktického testu maturitní zkoušky
- hypotetické zastoupení úloh svázaných se Seznamem v didaktickém testu
- vliv Seznamu na podobu maturitního testu
- práce s úlohami odvozenými od autentických textů, převážně uměleckých
Rizika ovlivnění výuky literatury zavedením Seznamu
- problematika možného ovlivnění výuky existencí Seznamu
- vztah Seznamu ke školním seznamům k ústní zkoušce
- možné rizikové tendence Seznamu přebírat roli kurikulárního dokumentu
- „odolnost vůči případnému deformování výuky z důvodu zkresleně nebo nepřesně vnímaného Seznamu
Kód:14-94-L31
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na SŠ
Lektor:Mgr. František Brož
Organizační garant:Klára Dašková, 601 370 151, daskova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 29.11.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954