VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Metody a techniky dramatické výchovy ve výuce německého jazyka

Seminář je zaměřen na využití metod a technik dramatické výchovy ve výuce německého jazyka. Cílem vzdělávacího programu je napomoci učitelům zefektivnit výuku německého jazyka především v oblasti samostatného mluvního projevu a v interakci.
Dramaticko–výchovnou metodu lze využít v rámci konverzace a její prvky je možné zařadit i do hodin německého jazyka jako doplněk práce s učebnicí. Metoda vychází z předpokladu, že pokud je do procesu výuky zapojeno více smyslů a pohyb, může pedagog více aktivovat žáky, a lze tak docílit vyšší efektivity učení. Německá neurověda tento způsob výuky nazývá szenisches Lernen.
Hodina německého jazyka je při využití výchovně dramatického přístupu rozdělena do několika segmentů, v nichž převládají kreativní techniky a i klasická témata (rodina, vztahy v rodině, bydlení, oblíbená místa) jsou zpracovávána pomocí nejrůznějších divadelních technik.
Obsah – témata:
- úvodní cvičení na rytmus, výslovnost, koncentraci
- dramatická výchova ve výuce – divadelní techniky
- příklady vhodného začlenění do výuky
- praktické ukázky způsobů učení prostřednictvím dramaticko-výchovných technik
- databanka dramatických cvičení a představení projektu Jugend debattiert international – vyhledávání informací v cizojazyčných portálech
- nácvik argumentace debaty
- ukázková debata
- využití debatování v hodinách německého jazyka
- dramaticko-výchovná cvičení a jejich začlenění do výuky v souladu s učebnicemi
- příklady propojení divadelní techniky s obsahem učebnic
- miniprojekt (zadání, skupinová práce, prezentace) - cvičná příprava hodiny německého jazyka s využitím metod a technik dramatické výchovy (improvizace, asociační řady, rolové hry, cvičení na koncentraci, empatii a rytmus)
- miniprojekt (zadání, skupinová práce, prezentace) – cvičná příprava hodiny německého jazyka s využitím autentických a uměleckých textů, s využitím písní
- sdílení získaných zkušeností, zhodnocení, zpětná vazba
Kód:14-95-G61
Určeno:učitelům němčiny na ZŠ, SŠ
Lektor:PhDr. Jitka Gabašová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 25.02.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1