VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Didaktika anglického jazyka prakticky / Formy a metody práce

Seminář moderní didaktiky anglického jazyka je zaměřený na znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a přiblíží účastníkům současné trendy ve výuce angličtiny.
Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků základních a středních škol.
Obsah – témata:
1. Teoretické základy moderní výuky a plánování vyučovací jednotky
- přímé a nepřímé metody a čím se od sebe v základních rysech liší
- metodické postupy v praxi – reflexe vlastního učebního stylu
- integrace nových postupů a aktivit do výuky (TPR, dril, substituce, překladové aktivity apod.)
- plánování hodiny
- práce s učebnicí
- práce s portfoliem, jak jej založit
- hlavní principy SERRJ
- co zahrnujeme do plánování – formální a neformální plánování
- jak lze pozměnit chod hodiny – tempo
- organizace hodiny, dovednosti, témata, interakce
- specifikace metody CLIL a její cíle
- vztah k ŠVP
2. Učební styly žáků a specifika jednotlivých věkových skupin
- definování stylů učení – např. teorie prof. Gardnera – teorie mnohačetné inteligence
- Bloomova taxonomie
- samostatný žák a jeho hlavní rysy
- čím se liší věkové skupiny
- jak adaptovat aktivity a materiál pro věkové skupiny
Kód:14-96-H61
Určeno:učitelům angličtiny na ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Nováková
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 1. části vzdělávacího programu Didaktika anglického jazyka prakticky (16 hod.).
Termín konání:Pá 15.03.2019   08:30-15:30
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51