VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Didaktika anglického jazyka prakticky / Poslech a čtení

Seminář moderní didaktiky anglického jazyka je zaměřený na znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a přiblíží účastníkům současné trendy ve výuce angličtiny.
Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků základních a středních škol.
Obsah – témata:
1. Výuka poslechu s porozuměním
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity „za chodu“, následné aktivity
- příklady efektivních aktivit
- jak může učitel přímo ovlivnit kvalitu poslechu – rychlost, síla, jazyková příprava atd.
- provázanost s ostatními dovednostmi
- I can do… úroveň podle SERRJ

2. Výuka čtení, výuka slovní zásoby a výuka čtení s přihlédnutím k reáliím
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity „za chodu“, následné aktivity
- příklady efektivních aktivit na rozvoj porozumění – hlavní myšlenky, fakta, porozumění, čtení mezi řádky, vyvození závěrů
- rozdíl mezi kohezí a koherencí textu
- intenzivní a extenzivní čtení
- provázanost s ostatními dovednostmi
- kulturní povědomí o anglicky mluvících zemích
- dětská literatura a literatura pro mládež – základní přehled
Kód:14-97-H61
Určeno:učitelům angličtiny na ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Nováková
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 2. části vzdělávacího programu Didaktika anglického jazyka prakticky (16 hod.).
Termín konání:Pá 05.04.2019   08:30-15:30
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51