VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Didaktika anglického jazyka prakticky

Seminář moderní didaktiky anglického jazyka je zaměřený na znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a přiblíží účastníkům současné trendy ve výuce angličtiny.
Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků základních a středních škol.
Obsah – témata:
1. Teoretické základy moderní výuky a plánování vyučovací jednotky
- přímé a nepřímé metody a čím se od sebe v základních rysech liší
- metodické postupy v praxi – reflexe vlastního učebního stylu
- integrace nových postupů a aktivit do výuky (TPR, dril, substituce, překladové aktivity apod.)
- plánování hodiny
- práce s učebnicí
- práce s portfoliem, jak jej založit
- hlavní principy SERRJ
- co zahrnujeme do plánování – formální a neformální plánování
- jak lze pozměnit chod hodiny – tempo
- organizace hodiny, dovednosti, témata, interakce
- specifikace metody CLIL a její cíle
- vztah k ŠVP

2. Učební styly žáků a specifika jednotlivých věkových skupin
- definování stylů učení – např. teorie prof. Gardnera – teorie mnohačetné inteligence
- Bloomova taxonomie
- samostatný žák a jeho hlavní rysy
- čím se liší věkové skupiny
- jak adaptovat aktivity a materiál pro věkové skupiny

3. Výuka poslechu s porozuměním
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity „za chodu“, následné aktivity
- příklady efektivních aktivit
- jak může učitel přímo ovlivnit kvalitu poslechu – rychlost, síla, jazyková příprava atd.
- provázanost s ostatními dovednostmi
- I can do… úroveň podle SERRJ

4. Výuka čtení, výuka slovní zásoby a výuka čtení s přihlédnutím k reáliím
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity „za chodu“, následné aktivity
- příklady efektivních aktivit na rozvoj porozumění – hlavní myšlenky, fakta, porozumění, čtení mezi řádky, vyvození závěrů
- rozdíl mezi kohezí a koherencí textu
- intenzivní a extenzivní čtení
- provázanost s ostatními dovednostmi
- kulturní povědomí o anglicky mluvících zemích
- dětská literatura a literatura pro mládež – základní přehled
Kód:14-A1-G61
Určeno:učitelům angličtiny na ZŠ
Lektor:Mgr. Jana Čadová, Mgr. Lenka Nováková
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:St 13.03.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 12.04.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1