VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Projektová výuka a její realizace

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář je zaměřen na projektovou výuku s důrazem na aplikaci poznatků a praktickou realizaci v podmínkách práce současné školy.
Obsah semináře vychází z potřeb učitelů a v návaznosti na jejich znalosti a zkušenosti nabídne rozšíření o další dovednosti v oblasti projektové výuky Zároveň poskytne prostor pro aktivní promýšlení realizace inovativních projektových přístupů ve výuce v prostředí jak základní, tak střední školy. Účastníkům budou zprostředkovány osvědčené metodické postupy v procesu projektové výuky, vysvětleny budou i možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou.
Program poskytne učitelům, kteří zvažují realizaci dílčích či komplexnějších modelů projektové výuky s cílem jejího zkvalitnění, potřebné znalosti i dovednosti a také řadu podnětů a inspiraci, dále pak prostor pro aktivní přemýšlení a vyzkoušení vlastní přípravy tvorby školních projektů.
Obsah – témata:
Specifika projektové výuky v práci učitele a žáka
- možnosti projektové výuky z pohledu učitele a žáka
- vyvozování vlastních znalostí a zkušeností účastníků z projektové práce
- projektová výuka – model řešení teoretických či praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků
- charakteristika školního projektu z pohledu účastníků semináře
- možnosti a přednosti projektové výuky v oblasti podpory motivace žáků k učení, rozvíjení kompetencí žáků k řešení problémů, k učení, k hodnocení a sebehodnocení apod.
Metodický postup - co se osvědčilo
- příprava projektové výuky učitelem v kontextu celkové orientace školní práce
- možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou
- klíčové kroky a základní postup při návrhu a realizaci projektové výuky
- přípravná fáze, hledání plánu řešení, aktivity vedoucí k řešení, zveřejnění výsledků a vyhodnocení projektů
- návrh kostry projektu
- možnosti hodnocení projektové práce ze strany učitele i žáků
Skupinový návrh projektu a hodnocení jeho kvality
- společná tvorba kritérií pro hodnocení skupinových návrhů projektů
- práce ve skupině nad návrhem školního projektu
- prezentace návrhů školních projektů
- hodnocení návrhů školních projektů na základě vytvořených kritérií
Závěrečné vyhodnocení znalostí a zkušeností účastníků z práce nad projekty (1 hodina)
- společná tvorba myšlenkové mapy se zadáním: „Co vše přinášejí projekty učiteli a žákům“
Kód:14-C9-P31
Určeno:učitelům 2. st. ZŠ a SŠ
Lektor:PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:10500 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 27.08.2018   08:00-15:00
Místo konání:OA a VOŠ Na Příkopech104, Příbram I