VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! O nerostech a jak na ně

Vzdělávací program je zaměřen na seznámení účastníků s nejdůležitějšími minerály (nerosty). Převažující částí semináře je praktická činnost s rozsáhlou přenosnou sbírkou minerálů. Obsahuje nejrozšířenější minerály zemské kůry a nejvýznamnější suroviny. Vzorků v jejich nejčastějších podobách je cca 200.
Po krátkém teoretickém úvodu budou představeny jednotlivé minerály od 1. po 10. třídu mineralogického systému formou besedy nad sbírkou minerálů s četnými ukázkami jednotlivých druhů. Ke každému minerálu se účastníci dozví základní informace (složení, vlastnosti, určovací znaky, vznik a výskyt, použití). Budou probrány fyzikální a chemické vlastnosti, vznik a výskyt v přírodě a praktické využití. Jde o přehledně uspořádaná fakta o minerálech jako přírodninách se zásadním významem přírodovědeckým i praktickým. Vzorky budou účastníkům k dispozici, aby si je mohli důkladně prohlédnout a osahat. Hodně pozornosti je věnováno poznávacím znakům minerálů, které bývají zastoupeny ve školních sbírkách.
Výklad bude doplněn o různé zajímavosti, kterými lze oživit a zatraktivnit výuku ve třídě. Velký důraz je kladen na co nejlepší srozumitelnost výkladu a co nejmenší používání značně rozšířené nepřesné geologické terminologie.
Obsah – témata:
- teoreticky o minerálech – definice minerálu, minerální druh, mineralogický systém
- jednotlivé třídy mineralogického systému (1. – 10.)
- nejdůležitější minerály z hlediska stavby zemské kůry a hlediska průmyslového
- zdůraznění ne-křemičitanů a křemičitanů s krátkým teoretickým úvodem vzhledem k jejich mimořádnému významu a početnosti
Výčet základních probíraných minerálů (v případě zájmu účastníků může být rozšířeno):
- 1. třída: síra, grafit a diamant, zlato, železo
- 2. třída: pyrit a markazit, galenit, sfalerit, chalkopyrit
- 3. třída: halit, fluorit
- 4. třída: křemen, opál, magnetit, chromit, hematit, korund, limonit, bauxit
- 5. třída: kalcit, siderit, magnezit, dolomit, aragonit, azurit a malachit
- 6. třída: boráty jen stručně zmínit
- 7. třída: baryt, sádrovec
- 8. třída: apatit
- 9. třída: olivín, topaz, granáty, beryl, turmalíny, pyroxeny, amfiboly, mastek, slídy, kaolinit, serpentin, živce, zástupci živců, zeolity
- 10. třída: jantar
Kód:14-E8-G51
Určeno:učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ (1. a 2. stupeň), SŠ, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Marek Chvátal
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 22.01.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII