VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Mentoring a jeho využití ve školním prostředí - ZRUŠENO!

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz mentoringu zaměřený na vyškolení mentora z řad pedagogů škol a školských zařízení pro potřeby vlastní školy (interní mentoring), případně pro potřeby jiné školy (externí mentoring). Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část, jejíž součástí je i základní trénink pro získání a procvičení konkrétních mentorských dovedností. Účastníci si prakticky vyzkouší techniky a metody mentorské podpory, na modelových situacích se naučí vést a průběžně vyhodnocovat mentorský proces a posílí schopnost vyhodnocovat svůj proces učení prostřednictvím sebereflexe a sdílení zkušeností.
Obsah – témata:
I. Teoretická část:
- charakteristika mentoringu, vysvětlení základních pojmů - Mentor/Mentee
- přínosy mentoringu pro školu, pro mentorovaného učitele a pro mentora
- formy mentoringu, oblasti a cíle mentoringu ve škole
- mentor (osobnost, role, odpovědnost, požadavky na mentora)
- základní mentorské dovednosti (komunikační, pedagogické, organizační, technické), sedm doporučení, jak být dobrým mentorem
- mentee (výběr, role, pravidla, zodpovědnost, očekávání, individuální zvláštnosti)
- doporučený postup pro spolupráci mentora s mentorovaným učitelem
- zásady a specifika vzdělávání dospělých využitelné při mentoringu
- utváření a rozvíjení mentorského vztahu
- identifikace oblastí významných zkušeností, znalostí a dovedností mentora
- identifikace rozvojových potřeb a plán osobního rozvoje menteeho
- tvorba mentoringového plánu, logický rámec (projektu), časový harmonogram mentoringu
- motivace a efektivní zpětná vazba pro mentorovaného učitele
- kontrola a ověřování výsledků osvojovaných způsobilostí
- pravidla a program schůzek mentora a menteeho
- uzavření a vyhodnocení mentoringu
- záznam průběhu a výstupů mentoringu - záznam ze schůzek, závěrečná zpráva
- bariéry mentorování a jejich odstraňování
- řešení konfliktů
- facilitace a koučink v mentorské praxi
II. Praktická část, trénink mentorských dovedností:
- dovednosti Uvolnění prostoru , Aktivní naslouchání a Mluvení s úmyslem
- dovednosti: Práce s tichem , Zrcadlení a Parafrázování , Svolení , Situování , Dotazování a Vyjasňování
- testy: Empatie , Hollandova typologie osobnosti“, Motivační typy , MBTI , Styly chování (komunikační typy)
- dovednosti: Výběr oblastí a Nastavení cílů (mentoringu)
- tvorba mentoringového plánu (model CREATE + logický rámec projektu)
- tvorba časového harmonogramu (Ganttův diagram)
- tvorba kritérií a indikátorů pro ověřování výsledků osvojovaných způsobilostí
- dovednost: Nastavení CRAFT akce s menteem
- dovednost: FEELING hodnocení splnění úkolu menteem
- příprava programu schůzky s menteem, záznam ze schůzky
Kód:14-J0-G62
Určeno:pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Miroslav Jiřička
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz
Cena:4500 Kč
Délka:32 hod.
Poznámka:Vzdělávací program byl pro nedostatek přihlášených zrušen. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Po 18.02.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 22.02.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Pá 08.03.2019   09:00-16:00 (3. díl)
Pá 29.03.2019   09:00-16:00 (4. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1