VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Úvod do kariérového poradenství pro učitele ZŠ

Úvodní program kariérového poradenství je určen všem pedagogům ZŠ, kteří se chtějí seznámit s kariérovým poradenstvím a získat základní informace o metodách kariérového poradenství, které umožní pedagogům aktivní podílení se na profesním směřování svých žáků, na volbě jejich povolání a motivační činnosti. Pedagogové se seznámí i se základními zdroji kariérových informací a s činností poradenských zařízení, která se zaměřují na kariérové poradenství pro žáky.
Obsah – témata:
Modul 1
- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
- metody kariérového poradenství a jejich použití v rámci kariérového poradenství pro žáky
- volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
- volba povolání a příprava na vstup na trh práce
- trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem - šance žáků a zvýšení šancí na uplatnění žáka

Modul 2
- motivace a důvody žáků pro volbu a výběr oboru, možnosti výběru úrovně vzdělání a oboru
- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků - vliv rodiny na výběr vzdělávací a profesní dráhy – otázka budoucnosti, identifikace s povoláním rodičů
- zdroje informací - ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz, Europass
- volba střední školy s ohledem na zdravotní stav a zdravotní omezení – obory vyžadující lékařské posouzení poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb žáky a zákonnými zástupci
Kód:14-J6-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, výchovným poradcům ZŠ, kariérovým poradcům ZŠ
Lektor:RNDr. Petr Pokorný, Mgr. Kateřina Lesová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Pá 01.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1