VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Úvod do kariérového poradenství pro učitele SŠ

Vzhledem k současnému stavu ve školách a vzhledem k přetíženosti školních výchovných poradců je vzdělávací program určen všem pedagogům SŠ, obzvláště třídním učitelům, kteří se chtějí podílet na profesním směřování svých žáků. Učitelé a obzvláště třídní učitelé znají své žáky nejlépe, umí komunikovat s jejich zákonnými zástupci, a proto mohou významně pomoci výchovným poradcům v oblasti kariérového poradenství.
Teoreticky i prakticky se účastníci seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Obsah – témata:
Modul 1:
- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
- vzdělávací oblast Člověk a svět práce (G) a průřezové téma Člověk a svět práce (SOŠ) – aktuální realizace
- volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
- příprava na vstup na trh práce, trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem - šance absolventů a zvýšení šancí na uplatnění absolventa
- adaptační procesy – adaptace absolventa do terciéru (VOŠ, VŠ) nebo na přechod ze školy do zaměstnání, pracovní adaptace, sociální adaptace
- možnosti dalšího uplatnění po ukončení studia
Modul 2:
- jak se připravit na soukromé podnikání – klíčové pojmy, předpoklady pro podnikání, formy podnikání, v čem podnikat, podnikatelský záměr, administrativa
- zdroje informací – přehled informačních zdrojů pro učitele, žáky, rodiče
- kompetence na trhu práce a jejich využití – centrální databáze kompetencí
- ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz
- Europass, NCE, Eurem – Europass jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností
- poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb absolventy
- možnosti dalšího vzdělávání
Kód:14-J7-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ, výchovným poradcům SŠ, kariérovým poradcům SŠ
Lektor:RNDr. Petr Pokorný, Mgr. Kateřina Lesová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Pá 01.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1