VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! Fiktivní firmy jako prostředek výchovy k podnikavosti

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci získaných poznatků z ekonomických předmětů a jejich využití v praktické činnosti fiktivní firmy (FIF). Obsah semináře navazuje na učivo z ekonomiky, účetnictví, práva, marketingu, managementu, obchodní korespondence a výpočetní techniky.
Fiktivní firmy umožňují žákům teoretické poznatky aplikovat na konkrétní obchodní společnosti. Žáci za pomoci portálu CEFIF provádějí zápis společnosti do obchodního a živnostenského rejstříku, přihlašují zaměstnance na zdravotní a sociální zabezpečení, pravidelně vyhotovují měsíční hlášení týkající se zaměstnanců. Vedle běžné činnosti fiktivní firmy se pravidelně zúčastňují veletrhu FIF v České republice včetně všech soutěží.
Účastníkům semináře budou zprostředkovány osvědčené metodické postupy, jak založit a vést fiktivní firmu, jak propojit teorii s praxí, jak nasměrovat žáky k jejich dalšímu profesnímu rozvoji.
V praktické části si účastníci vyzkouší výběr předmětu podnikání, tvorbu firemního loga a sloganu.

Obsah – témata:
1. Podstata fiktivních firem
- propojení teoretické výuku s praxí
- důraz na aktivní zapojení žáků a jejich vzájemná spolupráce
2. Založení fiktivní firmy
- volba předmětu podnikání, název FIF
- volba právní formy podnikání – návrh na zápis do obchodního rejstříku u CEFIF Praha
- společenská smlouva, výběr společníků, výše ZK, výběr jednatelů
- registrace živnostenského oprávnění u CEFIF Praha
3. Založení účtu u fiktivní banky
- smlouva o zřízení účtu
- podpisové vzory
4. Činnost fiktivní firmy
- personální činnost
- tvorba katalogu, propagačních materiálů – logo, vizitky, visačky, slogan, leták, popř. tvorba webových stránek
- prezentace firmy v Power Pointu
- obchodní činnost – fakturace, obchodní korespondence pomocí emailových adres
- účetní evidence – likvidace daňových dokladů, výpisů bankovních účtů a pokladních dokladů, výpočet a účtování mezd
5. Veletrhy fiktivních firem
- účast na veletrzích
- vlastní prodejní činnost
- soutěže o nejlepší prezentaci, logo + slogan, leták, nejlepší prodejce, reklamní spot
6. Workshop – práce ve skupinách na tvorbě loga a sloganu
- volba názvu FIF
- tvorba loga a sloganu
- prezentace výstupů jednotlivých skupin
- společné hodnocení
7. Závěrečné shrnutí, dotazy, diskuse, sdílení zkušeností
Kód:14-K3-L61
Určeno:pedagogickým pracovníkům středních škol
Lektor:Ing. Marie Kubátová, Ing. Lucie Krupičková
Organizační garant:Martina Pincová, pincova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 24.06.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954