VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání

Prakticky i teoreticky se účastníci vzdělávacího programu seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní orientaci, která může být zaměřena na soukromé podnikání a jeho specifika. Seznámí se s formami podnikání, s podnikatelským záměrem, s investicemi a administrativou. Důležité jsou také základní obchodní dovednosti, prezentace a specifika potencionálních zákazníků.
Obsah – témata:
Soukromé podnikání
- základní klíčové pojmy k poradenství o podnikání:
- informace k právním formám podnikání
- vymezení pojmů a specifikace podnikání fyzických osob
- všeobecné podmínky pro založení živnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., např. postup založení živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované)
- předpoklady, schopnosti a požadavky k podnikání
- možné oblasti podnikání pro žáky, podnikatelský záměr
- investice do podnikání při zahájení podnikatelské činnosti
- administrativa v podnikání (daně, pojištění, bankovní služby)
Obchodní dovednosti
- základní obchodní dovednosti a specifika obchodních dovedností potřebných k soukromému podnikání
- prezentace oblasti soukromého podnikání a prezentace nabídky soukromého podnikání
- možnosti, formy a vliv reklamy při prezentaci nabídky soukromého podnikání
- možnosti přizpůsobení nabídky potřebám zákazníka
- identifikace motivů zákazníka, aktivní zjišťování zákazníkových potřeb
- specifikace zákazníka a cílená prezentace nabídky směrem k zákazníkovi
Kód:14-K4-R61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ, výchovným poradcům, kariérovým poradcům.
Lektor:RNDr. Petr Pokorný
Organizační garant:Mgr. Veronika Kubičková, tel. 601370151,kubickovaver@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 03.04.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251