VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti

Vzdělávací program poskytuje pedagogickým pracovníkům přehled o komunikačních dovednostech, konfliktních situacích, technikách vyjednávání, prezentaci a obchodních dovednostech, aby bylo možné žáky rozvíjet v komunikaci a rozhovoru, aby je seznámili s technikami prevence konfliktů a s technikami vyjednávání. Pedagogové pak mohou rozvíjet prezentační dovednosti žáků a mohou předávat žákům dovednosti v obchodních technikách. Celkově se jedná o motivaci žáků k osobnostnímu rozvoji.
Obsah – témata:
Komunikační dovednosti
- komunikace verbální a nonverbální
- techniky kladení otázek a aktivního naslouchání
- vedení rozhovoru, potřeby a motivace rozhovoru
- proces ovlivňování
Prevence konfliktních situací
- vliv hněvu a frustrace na vznik a vývoj konfliktních situací
- zdroje konfliktních situací, druhy chování při konfliktu, techniky řešení konfliktu
- asertivní komunikace
Techniky vyjednávání
- základní techniky vyjednávání
Prezentační dovednosti
- osobní připravenost prezentujícího, rétorické dovednosti, tréma
- posluchači – jak s nimi pracovat
- prezentace – jak se připravit
- technická příprava prezentace
- průběh prezentace
- vizuální názornost
Obchodní dovednosti
- první dojem u zákazníka
- telefonické domluvení schůzky, využití různých typů otázek
- naslouchání, empatie
- námitky a jejich překonávání
- techniky pro překonávání námitek
- asertivní reakce při námitkách
- řešení námitek
Kód:14-K5-R61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ, výchovným poradcům, kariérovým poradcům.
Lektor:RNDr. Petr Pokorný
Organizační garant:Mgr. Veronika Kubičková, tel. 601370151,kubickovaver@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 10.04.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251