VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Výchova k podnikavosti

Vzdělávací program zaměřený na výchovu k podnikavosti vychází z potřeby začlenění této výchovy do obsahu středoškolského vzdělávání.
Žáky k podnikavosti lze vést cíleným osobnostním rozvojem – podporou a rozvojem osobnostních dovedností potřebných ve světě podnikání - i předáním základních znalostí a informací potřebných pro vlastní realizaci soukromého podnikání. Obsah vzdělávacího programu sleduje ve svých dvou částech obě tyto cesty.
Obsah – témata:
I. část - Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti
První část poskytuje pedagogickým pracovníkům přehled o komunikačních dovednostech, konfliktních situacích, technikách vyjednávání, prezentaci a obchodních dovednostech, aby bylo možné žáky rozvíjet v komunikaci a rozhovoru, aby je seznámili s technikami prevence konfliktů a s technikami vyjednávání. Pedagogové pak mohou rozvíjet prezentační dovednosti žáků a mohou předávat žákům dovednosti v obchodních technikách. Celkově se jedná o motivaci žáků k osobnostnímu rozvoji.
Komunikační dovednosti
- komunikace verbální a nonverbální
- techniky kladení otázek a aktivního naslouchání
- vedení rozhovoru, potřeby a motivace rozhovoru
- proces ovlivňování
Prevence konfliktních situací
- vliv hněvu a frustrace na vznik a vývoj konfliktních situací
- zdroje konfliktních situací, druhy chování při konfliktu, techniky řešení konfliktu
- asertivní komunikace
Techniky vyjednávání
- základní techniky vyjednávání
Prezentační dovednosti
- osobní připravenost prezentujícího, rétorické dovednosti, tréma
- posluchači – jak s nimi pracovat
- prezentace – jak se připravit
- technická příprava prezentace
- průběh prezentace
- vizuální názornost
Obchodní dovednosti
- první dojem u zákazníka
- telefonické domluvení schůzky, využití různých typů otázek
- naslouchání, empatie
- námitky a jejich překonávání
- techniky pro překonávání námitek
- asertivní reakce při námitkách
- řešení námitek

II. část - Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání
Ve druhé části se účastníci ve dvou modulech teoreticky i prakticky seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní orientaci, která může být zaměřena na soukromé podnikání a jeho specifika.
Soukromé podnikání
- základní klíčové pojmy k poradenství o podnikání:
- informace k právním formám podnikání
- vymezení pojmů a specifikace podnikání fyzických osob
- všeobecné podmínky pro založení živnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., např. postup založení živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované)
- předpoklady, schopnosti a požadavky k podnikání
- možné oblasti podnikání pro žáky, podnikatelský záměr
- investice do podnikání při zahájení podnikatelské činnosti
- administrativa v podnikání (daně, pojištění, bankovní služby)
Obchodní dovednosti
- základní obchodní dovednosti a specifika obchodních dovedností potřebných k soukromému podnikání
- prezentace oblasti soukromého podnikání a prezentace nabídky soukromého podnikání
- možnosti, formy a vliv reklamy při prezentaci nabídky soukromého podnikání
- možnosti přizpůsobení nabídky potřebám zákazníka
- identifikace motivů zákazníka, aktivní zjišťování zákazníkových potřeb
- specifikace zákazníka a cílená prezentace nabídky směrem k zákazníkovi
Kód:14-K6-R61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ, výchovným poradcům, kariérovým poradcům.
Lektor:RNDr. Petr Pokorný
Organizační garant:Mgr. Veronika Kubičková, tel. 601370151,kubickovaver@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:St 03.04.2019   09:00-16:00 (1. díl)
St 10.04.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251