VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Možnosti a meze projektové výuky v současné škole

Seminář je zaměřen na projektovou výuku, především na její východiska, základy, kvality a také možnosti realizace v podmínkách práce současné školy.
Objasněny budou teoretické základy a praktické možnosti integrace učiva, možnosti projektové práce pro podporu motivace žáků, rozvíjení jejich životních dovedností v duchu zkušenostní a činnostní orientace výuky v prostředí jak základní, tak střední školy. Budou prezentovány a na příkladech dokladovány přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování.
Seminář poukáže na kvality projektové práce v procesu překonávání izolovanosti a roztříštěnosti vědomostí žáků a především možnosti v oblasti porozumění žáků učivu v kontextu propojování teoretických poznatků a praktických zkušeností a dovedností.
Program poskytne učitelům, kteří zvažují realizaci modelů projektové výuky s cílem jejího zkvalitnění, potřebné znalosti i dovednosti a také řadu podnětů a inspiraci.
Obsah – témata:
Teoretické základy a východiska projektové výuky
- inovativní pojetí výuky
- kořeny projektové práce
- co je a co není projektová výuka
- projektová výuka – model řešení teoretických či praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků
- charakteristika školního projektu
- přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování
- problematika integrace učiva
- zkušenostní a činnostní orientace výuky
- příklady realizovaných projektů
Základní metodická doporučení pro přípravu projektové výuky
- základní odlišnosti frontální a projektové výuky
- možnosti realizace projektové výuky v kontextu běžné školní práce
- volba tématu, situace, jež představuje skutečný problém pro řešení v projektu
- příprava projektové výuky učitelem
Skupinový návrh kostry projektu a hodnocení jeho kvality
- společná tvorba kritérií pro hodnocení skupinových návrhů projektů
- práce ve skupině nad návrhem kostry projektu
- prezentace návrhů
- hodnocení návrhů na základě vytvořených kritérií
Závěrečné vyhodnocení možností a mezí projektové práce očima účastníků semináře
- společná tvorba myšlenkové mapy se zadáním: „Jaké vidíte přednosti a omezení projektové výuky v kontextu vaší pedagogické práce“
Kód:14-K9-G61
Určeno:učitelům 2. st. ZŠ a SŠ
Lektor:PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:POZOR, ZMĚNA TERMÍNU! Seminář byl z organizačních důvodů přesunut z původního termínu 12.04.2019 na nový termín: 07.05.2019. Děkujeme za pochopení.

Seminář naplněn, přijímáme pouze náhradníky!
Tento program obsahově odpovídá 1. části programu Projektová výuka.
Termín konání:Út 07.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1