VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Projektová výuka - SEMINÁŘ NAPLNĚN!

Vzdělávací program se věnuje jedné z nejčastějších pedagogických inovací – projektové výuce. Obsah programu vychází z potřeb práce současného učitele i z potřeb žáků, zohledňuje zároveň možnosti a meze projektové výuky v prostředí základní a střední školy. Objasněny budou nezbytné teoretické základy, dostatečný prostor bude věnován i vlastní praktické přípravě výukových projektů od návrhu přes obsah až k tvorbě hodnotících kritérií pro projekty a jejich aplikaci.
Program poskytne učitelům, kteří zvažují realizaci dílčích či komplexnějších modelů projektové výuky s cílem jejího zkvalitnění, potřebné znalosti i dovednosti a především řadu podnětů a inspiraci, dále pak prostor pro aktivní promýšlení realizace a vyzkoušení vlastní přípravy tvorby školních projektů.
Obsahová – témata:
I. část - Možnosti a meze projektové výuky v současné škole
Východiskem první části bude problematika pedagogických inovací se zaměřením na projektovou výuku, především na její teoretická východiska, základy, kvality a také možnosti realizace v podmínkách práce současné školy. Objasněny budou praktické možnosti integrace učiva, možnosti projektové práce pro podporu motivace žáků, rozvíjení jejich životních dovedností v duchu zkušenostní a činnostní orientace výuky. Budou prezentovány a na příkladech dokladovány přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování. Seminář poukáže na kvality projektové práce v procesu překonávání izolovanosti a roztříštěnosti vědomostí žáků a především na možnosti v oblasti porozumění žáků učivu v kontextu propojování teoretických poznatků a praktických zkušeností a dovedností.
Teoretické základy a východiska projektové výuky
- inovativní pojetí výuky
- kořeny projektové práce
- co je a co není projektová výuka
- projektová výuka – model řešení teoretických či praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků
- charakteristika školního projektu
- přednosti a meze projektové výuky v kontextu tradičních modelů vyučování
- problematika integrace učiva
- zkušenostní a činnostní orientace výuky
- příklady realizovaných projektů
Základní metodická doporučení pro přípravu projektové výuky
- základní odlišnosti frontální a projektové výuky
- možnosti realizace projektové výuky v kontextu běžné školní práce
- volba tématu, situace, jež představuje skutečný problém pro řešení v projektu
- příprava projektové výuky učitelem
Skupinový návrh kostry projektu a hodnocení jeho kvality
- společná tvorba kritérií pro hodnocení skupinových návrhů
- práce ve skupině nad návrhem kostry projektu
- prezentace návrhů
- hodnocení návrhů na základě vytvořených kritérií
Závěrečné vyhodnocení možností a mezí projektové práce očima účastníků semináře
- společná tvorba myšlenkové mapy se zadáním: „Jaké vidíte přednosti a omezení projektové výuky v kontextu vaší pedagogické práce“

II. část - Projektová výuka a její realizace
Druhá část programu akcentuje vlastní aplikaci poznatků a praktickou realizaci v podmínkách práce současné školy. Účastníkům budou zprostředkovány osvědčené metodické postupy v procesu projektové výuky, vysvětleny budou možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou. V praktické části si účastníci vyzkouší přípravu školního projektu včetně jeho hodnocení.
Specifika projektové výuky v práci učitele a žáka
- možnosti projektové výuky z pohledu učitele a žáka
- vyvozování vlastních znalostí a zkušeností účastníků z projektové práce
- projektová výuka – model řešení teoretických či praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků
- charakteristika školního projektu z pohledu účastníků semináře
- možnosti a přednosti projektové výuky v oblasti podpory motivace žáků k učení, rozvíjení kompetencí žáků k řešení problémů, k učení, k hodnocení a sebehodnocení apod.
Metodický postup - co se osvědčilo
- příprava projektové výuky učitelem v kontextu celkové orientace školní práce
- možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou
- klíčové kroky a základní postup při návrhu a realizaci projektové výuky
- přípravná fáze, hledání plánu řešení, aktivity vedoucí k řešení, zveřejnění výsledků a vyhodnocení projektů
- návrh kostry projektu
- možnosti hodnocení projektové práce ze strany učitele i žáků
Skupinový návrh projektu a hodnocení jeho kvality
- společná tvorba kritérií pro hodnocení skupinových návrhů projektů
- práce ve skupině nad návrhem školního projektu
- prezentace návrhů školních projektů
- hodnocení návrhů školních projektů na základě vytvořených kritérií
Závěrečné vyhodnocení znalostí a zkušeností účastníků z práce nad projekty
- společná tvorba myšlenkové mapy se zadáním: „Co vše přinášejí projekty učiteli a žákům?“
Kód:14-L1-G61
Určeno:učitelům 2. st. ZŠ a SŠ
Lektor:PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:POZOR, ZMĚNA TERMÍNU! Seminář byl z organizačních důvodů přesunut z původních termínů 12.04.2019 a 26.04.2019 na nové termíny: 07.05.2019 a 10.06.2019. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Út 07.05.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Po 10.06.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1