VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Komunikace s dospívajícími

Seminář je zaměřen na téma komunikace s dospívajícími žáky, na možná řešení problematických situací na základě znalostí komunikačních mechanizmů a možných chyb, kterých se jako dospělí můžeme dopouštět.
Cílem vzdělávacího programu je pomoci pedagogům v porozumění způsobům komunikace dospívajících a naučit je interpretovat jejich výstřední, agresivní, provokativní a nepřátelské reakce. Dospělý může svým přístupem dospívajícímu pomoci, jestliže zvolí správnou možnost.
Obsah – témata:
Pravidla efektivní komunikace s dospívajícími
- cíl komunikace dospělého a dospívajícího
- přizpůsobení obsahu slovního sdělení
- soulad neverbální komunikace se slovním sdělením
- očekávání dospělého při komunikaci s dospívajícím
- chyby, kterých se dopouštíme při komunikaci s dospívajícím
- hledání optimálního racionálního odstupu
Techniky efektivní komunikace
- techniky aktivního naslouchání
- zásady empatického rozhovoru
- přístupy k řešení konfliktních situací
- zvládání emocí
- jak porozumět způsobům dorozumívání dospívajícího
- verbální a neverbální komunikace
- příčiny a významy odmítnutí a vzdoru u dospívajících
- vytvoření příznivé atmosféry pro vzájemné dorozumění
Posilování sebedůvěry dospívajícího
- příčiny a důsledky nízkého sebehodnocení u dospívajících
- reakce dospělého na kritiku ze strany dospívajících
- jak pomoci dospívajícímu zvládat frustrace a náročné situace
Překonávání překážek v komunikaci s dospívajícími
- dospívající odmítající komunikaci
- dospívající se neodvažuje komunikovat
- pasivita dospívajících
- agresivita dospívajících
- rozbor příkladů z praxe účastníků semináře
Kód:14-L8-S61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, školním metodikům prevence.
Lektor:Mgr. Jiří Sixta
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 26.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456