VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti

Vzdělávací program je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj (OSR) - na rozvoj schopností a dovedností potřebných ke zvyšování kvality práce pedagogů ve středním vzdělávání, na zvládání náročného profesního i osobního života.
Obsahově se soustřeďuje především na sebepoznání osobnosti učitele v širším kontextu společnosti a na osobnostní rozvoj učitele. Obsah programu pomůže účastníkům v oblasti poznání osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, v rozvoji profesionální sebereflexe.
Obsah – témata:
- osobnostní vybavení, vlastnosti, dovednosti, projevy chování
- co nás dělá takové, jací jsme a jakou máme šanci vědomě to ovlivnit
- osobnost učitele – základní didaktický nástroj
- jak poznat sebe i druhé – sofistikované nástroje i „diagnostika všedního dne“
- osobnost v kontextu společnosti
- sociální role
- inventura osobních rolí
- konflikty rolí
- sebepoznání – sebeinterpretace – sebepřijetí
- osobní SWOT – silné a slabé stránky vlastní osobnosti
- akční plán osobního rozvoje
Kód:14-M1-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ
Lektor:PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 1. části programu Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol.
Termín konání:Pá 08.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1