VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Stres v práci pedagoga

Vzdělávací program je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj (OSR) - na rozvoj schopností a dovedností potřebných ke zvyšování kvality práce pedagogů ve středním vzdělávání, na zvládání náročného profesního i osobního života.
Obsahově se soustřeďuje především na zmapování stresorů a stresových situací a na aplikaci konkrétních nástrojů psychohygieny, které mohou pedagogové použít před při i po stresové situaci.
Program slouží také jako jeden z nástrojů prevence proti možným nežádoucím dopadům role pedagoga – workoholismu a syndromu vyhoření.
Obsah – témata:
- psychologická podstata stresu, eustres a distres
- stres a stresory
- egodefenzivní mechanismy a stres
- stresující životní situace
- individuální mapa stresorů
- specifické stresové faktory práce pedagoga
- workoholismus a syndrom vyhoření
- prevence vůči stresu
- nácvik relaxačních technik (progresivní relaxace, dechová a isometrická cvičení, technika HA – HO)
Kód:14-M2-G51
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ
Lektor:PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky. Děkujeme za pochopení.

Tento program obsahově odpovídá 3. části vzdělávacího programu Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol.
Termín konání:Pá 02.11.2018   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1