VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Osobnostně sociální rozvoj hrou a zážitkem v zájmovém vzdělávání

Inspirativní seminář pro pedagogy zájmového vzdělávání ve školních družinách a klubech, střediscích volného času, na táborech i v kroužcích, kteří ve své pedagogické práci chtějí cíleně rozvíjet osobnost i sociální dovednosti účastníků zájmového vzdělávání.
Účastníci se seznámí s možnostmi rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí účastníků zájmového vzdělávání prostřednictvím herních aktivit a zážitkové pedagogiky. Nabídnuta bude řada vzorových inspirativních her a herních aktivit vhodných pro zájmové vzdělávání, účastníci se seznámí i s autorskou metodikou tvorby her a herních aktivit.
V praktické části – workshopu si tvorbu her a jejich provedení účastníci vlastním prožitkem vyzkouší včetně společné reflexe a námětů na úpravy her pro naplnění dalších vzdělávacích cílů.
Obsah – témata:
1. Klíčové kompetence v zájmovém vzdělávání a vzdělávací cíle
- klíčové kompetence v zájmovém vzdělávání
- druhy klíčových kompetencí
- možnosti jejich rozvoje
- postup hledání a stanovení vzdělávacích cílů
- možnosti herních aktivit a zážitkové pedagogiky při naplňování cílů osobnostního a sociálního rozvoje
2. Hry a herní aktivity
- příprava hry
- zadání a vedení hry
- rozbor hry
- druhy reflexe
- nácvik reflexních aktivit
- inspirace herních aktivit na konkrétní témata
3. Metodika vlastní tvorby her
- metody hledání konkrétních vzdělávacích cílů
- práce s inspiračním seznamem principů her
- autorská metodika kreativních postupů tvorby nových aktivit
4. Workshop – tvorba a hraní her, reflexe
- stanovení výchovně vzdělávacích cílů
- vlastní tvorba her na rozvoj konkrétních kompetencí v souladu s výchovně vzdělávacími cíli
- hraní her vytvořených účastníky
- společná reflexe her
- úpravy her a jejich pravidel k dalším výchovně vzdělávacím cílům
Kód:14-N2-G61
Určeno:pedagogům volného času, vychovatelům ŠD a ŠK
Lektor:Mgr. Pavel Rampas
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz
Cena:14000 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:So 16.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:Městský dům dětí a mládeže Vlašim, Radnická 121