VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

  • Tato akce byla zrušena!
V současné době se naléhavě ve školním prostředí objevují požadavky na zlepšování komunikačních dovedností pedagogů při zvládání náročných situací v komunikaci nejen se žáky, ale i jejich zákonnými zástupci.
Seminář se zaměří na seznámení s mediačními technikami jakožto jedním z možných nástrojů a přístupů pro řešení konfliktů, který umožňuje pracovat nejenom s fakty, nýbrž i s emocemi, potřebami a obavami osob, kterých se daný „problém“ přímo či nepřímo dotýká. Poradenský pracovník i učitel může působit v roli mediátora, který má velký vliv na konsensuálním řešení nedorozumění nebo konfliktů.
Obsah - témata:
- úvod do mediace - co je mediace
- pravidla mediace
- fáze mediace
- osobnost mediátora
- nástroje působení na účastníky konfliktu a zásady jejich využití
- komunikace - základní přehled
- prostředky a formy komunikace
- naslouchání a jeho význam pro dobrou komunikaci
- zrcadlení
- čtyři roviny komunikace
- já-výroky
- příklady efektivní komunikace
- zpětná vazba
- mediace - příklady dobré praxe
- kasuistiky
- nácvik mediačního působení na příkladech
Kód:14-N5-S61
Určeno:pedagogickým pracovníků všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, školním metodikům prevence
Lektor:Mgr. Kateřina Kábelová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 21.02.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456