VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Interaktivní vyučovací metody

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář představuje interaktivní metody tzv. kooperativního učení, které aktivizují žáky ve výuce, posilují jejich roli a zodpovědnost za proces učení a rozvíjí schopnost spolupráce. Využití těchto metod pomáhá učitelům optimalizovat organizaci výuky, zvládnout skupiny různých velikostí a maximalizovat efektivitu vyučování. Metody jsou z didaktického hlediska využitelné ve všech předmětech napříč obory.
Účastníci se interaktivní formou seznámí s různými formami technik a jejich variantami při spolupráci v páru nebo ve skupinách. Při práci s jednotlivými metodami se účastníci seznámí s obecnými i specifickými podmínkami a postupy, na které je nutné zaměřit pozornost:
- formy organizace interaktivní výuky
- aktivizační metody zapojení žáků do učebního procesu
- výběr tématu, prostor pro získání informací k danému tématu
- podmínky pro práci ve dvojicích, v menších skupinách, se třídou
- volba kooperativních forem učení s akcentem na jednotlivé komunikační kompetence (mluvení, čtení, psaní, poslech)
- vedení diskuze, kladení podpůrných otázek
- řízení diskuze při odchylování se od tématu
- prostor pro respektování menšinového názoru
- závěrečné shrnutí, koncensus, kompromis
- závěrečná prezentace výsledků
- diskuze a reflexe žáků
Obsah – témata:
I. díl – Párová a týmová práce
Párová práce
- brainstroming
- dotazování
- argumentace
- čtení, psaní, poslech
Týmová práce
- názorové skupiny
- role plays
- simulace
- expertní skupiny
Praktická cvičení ke zvládnutí jednotlivých vyučovacích metod
II. díl – Skupinová práce
Skupinové variace
- třífázový dialog
- skládankové učení
- rotace týmů
Práce se skupinou
- sněhová koule
- kolotoč
- návštěvníci
- cyklický dialog
Praktická cvičení ke zvládnutí jednotlivých vyučovacích metod
Kód:14-N8-R61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D., lektorka ŠKODA AUTO Vysoká škola
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:St 19.06.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 20.06.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251