VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj kritického myšlení

Seminář zaměřený na rozvoj kompetencí pedagogů, potřebných pro rozvoj kritického myšlení žáků. Obsah semináře reflektuje požadavky spojené s procesem učení podle principu Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů.
Vzdělávací proces členíme na tři fáze- evokaci, analýzu a reflexi, každá z těchto fází akcentuje určité dovednosti. Evokace klade důraz na produktivní verbální komunikační dovednosti, a to především formou diskuzních technik. Analýza rozvíjí reflexivní dovednosti čtení, aktivního naslouchání a porozumění obsahu. Reflexe pak vrací akcent na rozvoj pokročilých aktivních produktivních dovednosti ve formě psaní textů, prezentace, argumentace, diskuze, řešení problémů, či vyjednávání.
Seminář představí techniky kooperativního učení jako nástroje rozvoje kritického myšlení a jejich implementaci na tři klíčové fáze procesu učení – evokaci, analýzu, reflexi.
Popsaný přístup je vhodný pro projektovou výuku a práci s případovými studiemi, cílí na rozvoj klíčových komunikačních kompetencí - mluvení, čtení, psaní. Z didaktického hlediska je tento přístup využitelný ve všech předmětech napříč obory.
Obsah – témata:
I. část - Třífázový model učení – fáze evokace
- fáze evokace: aktivizační a motivační techniky
- brainstorming: metoda volného psaní, kolující flip, od otázky k otázce
- dedukování: odvozování z klíčových slov, titulků, grafů, obrázků
- predikce: čtení s předvídáním
- hodnotové škály: diamant, řetězec, strom
- tvorba názoru: ankety, průzkumy, hlasování, poslední slovo mám já
- asociační techniky: kostka, čtyřlístek, stavebnice
- mapy klíčových slov: word family, významové mapy
- prezentační techniky: minutové prezentace, poslední slovo mám já
II. část- Třífázový model učení – fáze realizace
- techniky kooperativního učení: párové a skupinové konstelace
- skládankové učení, variace práce v páru a týmech, zrcadlení
- fáze realizace a uvědomění si významu: techniky práce s obsahem a zdroji
- rozvoj klíčových dovedností pro fázi realizace: čtení, poslech
- metoda I.N.S.E.R.T.
- binární analýza, T-graph
- analýza příčiny a následku, strom problému
- strategické plánování, SWOT analýza
- kontextualizace a implementace
- ukázková lekce s diskuzí
III. část - Třífázový model učení – fáze reflexe
- fáze reflexe: argumentační, debatní a prezentační techniky
- rozvoj klíčových dovedností pro fázi realizace: psaní, mluvení
- prezentační techniky: návštěva galerie, poster sessions, kolokvia
- argumentační a debatní techniky: diskuzní pavučina, ďáblův advokát, akademická debata ve čtyřech, metoda naslepo (2 hod.)
- ukázková lekce s diskuzí (2 hod.)
- kritické myšlení a institucionální zakotvení: EU, MŠMT ČR, Bílá kniha, RVP, ŠVP
Kód:14-O3-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:3500 Kč
Délka:24 hod.
Termín konání:Út 11.06.2019   09:00-16:00 (1. díl)
St 12.06.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Čt 13.06.2019   09:00-16:00 (3. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1