VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Polytechnická výchova v mateřské škole

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma pracovních činností motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání a této věkové skupiny
V úvodní části bude PLV zasazena do širších souvislostí technické gramotnosti a do koncepce předškolní výchovy a vzdělávání. V další části se účastníci při praktických pracovních činnostech seznámí s tradičními i netradičními materiály, jejich vlastnostmi a různými technikami zpracování. Zaměří se také na pracovní podmínky, venkovní i vnitřní centra činností a bezpečnost dětí při práci s různými nástroji, nářadím a pomůckami. Z vlastního prožitku pracovních činností pak vyplyne i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte - radost z práce, prohloubení samostatnosti, pracovní odvahy, rozvoj fantazie, technické představivosti, zodpovědnosti za dokončení práce, sebekázně, smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc a další.
Lektor vychází z postupů a zkušeností ověřených ve vlastní pedagogické praxi v mateřské škole.

Obsah – témata:
- obecné pojetí polytechnické výchovy jako technické gramotnosti
- zasazení PLV do celkové koncepce výchovy a výuky v MŠ v rámci RVP PV
- specifika PLV v předškolním vzdělávání
- metody a formy polytechnické výchovy v MŠ
- zásady bezpečnosti, hygieny
- základy organizace a plánování práce
- konkrétní oblasti, ve kterých rozvíjíme zručnost dětí
- polytechnická výchova směrem ke konkrétním řemeslům
- praktické činnosti - vyzkoušení některých pracovních činností, postupů práce a didaktických pomůcek
- přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte
Kód:14-O8-E61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Stanislav Zelený
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 05.06.2019   09:00-16:00
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824