VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! Robotické hračky v předškolním vzdělávání

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář s workshopem je zaměřen na podporu předškolních pedagogů v oblasti digitální a matematické pregramotnosti v MŠ při využívání moderních pomůcek – robotických hraček ve vzdělávacích aktivitách pro děti předškolního věku. Nabízené činnosti a aktivity vycházejí z vlastních zkušeností práce učitelky mateřské školy a ukazují cílené zařazení robotických hraček do běžných vzdělávacích aktivit.
Cílem vzdělávací akce je přiblížit přínos uvedených moderních technologií v oblasti gramotností, polytechnického vzdělávání a matematických představ v předškolním vzdělávání.
Úvodní část semináře bude věnována problematice uplatnění ICT v předškolním vzdělávání – možnému přínosu i rizikům. Druhá část vzdělávacího programu proběhne formou workshopu, účastníci v malých skupinách pracují s konkrétními představovanými pomůckami. Vyzkouší si na příkladech z praxe formulovat cílené zařazení robotických hraček do běžných vzdělávacích aktivit a ověří si účinnost vícesmyslového učení (např. verbalizace v souvislosti s manipulativními činnostmi) na rozvoj dílčích funkcí i na posilování dílčích dovedností dětí v předškolním věku. Obsah – témata:
Informační a komunikační technologie v MŠ
- úvod do tématu
- ICT v mateřské škole - pro a proti, přínosy a rizika
- strategie digitálního vzdělávání
- pojem informatické myšlení
- práce s ICT v podmínkách mateřské školy
- jak začít s ICT v předškolním vzdělávání
- ukázky příkladů dobré praxe
- mezinárodní projekty v MŠ jako jedna z možností, jak začít s ICT v předškolním vzdělávání
- bezpečnost na internetu – informace o bezpečném chování
- bezpečnost na internetu pro předškoláky – tipy a zkušenosti z praxe
- materiály a příručky ke stažení
Workshop – robotické hračky
- seznámení s digitální interaktivní pomůckou - Včelka Bee-Bot
- práce s pomůckou v malých skupinách, programování pohybu na čtvercové síti, tvorba a zápis programu pro kresbu, tvorba a zápis programu pro pohybové činnosti
- nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
- seznámení s digitální interaktivní pomůckou - mluvící skřipce
- práce s pomůckou v malých skupinách, metodický komentář
- nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
- seznámení s digitální interaktivní pomůckou - digitální mikroskop
- práce s pomůckou v malých skupinách, metodický komentář
- nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
- seznámení s digitální interaktivní pomůckou – robot Ozobot
- práce s pomůckou v malých skupinách, metodický komentář
- nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
- seznámení s digitální interaktivní pomůckou - robot Dash&Dot
- práce s pomůckou v malých skupinách, metodický komentář
- nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
- závěrečná reflexe
Kód:14-P2-L61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Radka Bradáčová
Organizační garant:Martina Pincová, pincova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 13.02.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954