VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Literatura pro děti a mládež v pracovních listech

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na výběr textů a tvorbu pracovních listů pro výuku literatury na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících gymnázií.
Pod vedením lektorek budou účastníci semináře pracovat s předloženými texty a pracovními listy a vlastní pracovní listy budou vytvářet. Pracovní list je v rámci semináře považován za podstatnou součást školní práce s literárním dílem. Seminář chce v tomto směru poskytnout metodickou podporu pro tvorbu pracovních listů a ukázat potenciál pracovního listu jako podkladu pro výuku i jako efektivní pomůcku pro práci ve výuce, ať už jako motivační prvek (pokud je použit v úvodu práce s literárním dílem), tak i jako prostředek pro charakteristiku literárního textu (pro jeho analýzu a interpretaci), případně pro shrnutí učiva a evaluaci.
Cílem semináře je posílit odborné znalosti učitelů z oblasti české literatury pro děti a mládež i jejich dovednosti v didaktické oblasti, konkrétně dovednosti v metodice tvorby pracovních listů, využitelných v různých fázích výuky českého jazyka a literatury včetně prověřování znalostí a dovedností žáků.
Obsah – témata:
1. Průvodce po jménech v současné české i zahraniční literatuře
- vybrané autorské osobnosti české i zahraniční literatury a jejich místo v literatuře pro děti a mládež
- žánrový pohled na literaturu pro mládež - např. dobrodružná literatura, fantasy, sci-fi, literatura pro dívky, young – adult literatura, now young adult literatura, komiks a možnosti využití komiksu ve výuce
- přechody mezi žánry
- možnosti komparace s literaturou pro dospělé
- dobová podmíněnost literatury pro děti a mládež
2. Práce s textem, pracovní listy
- výběr textu a reprezentativního výňatku
- tvorba pracovního listu
- motivační využití textu a pracovního listu
- využití pracovního listu pro analýzu a interpretaci literárního textu
- pracovní list jako nástroj pro shrnutí a evaluaci
Kód:14-Q2-G61
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:Mgr. Andrea Králíková, Ph.D., Mgr. Jana Münzbergerová
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 21.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:Kolín, OA, Kutnohorská 41, Kolín IV.