VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Svět on-line – úvod do mediální výchovy

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální téma mediální výchovy a vlivu médií na současnou společnost.
Obsah semináře je sestaven tak, aby účastníky zorientoval v aktuálním světě médií a posílil jejich kompetence pro mediální výchovu jako přirozenou součást pedagogického působení v současné škole. Prostor bude věnován také závěrečnému zhodnocení a možnostem, jak lze ve svých třídách mediální výchovu posílit, a přispět tak k rozvoji čtenářské gramotnosti a orientaci žáků v mediálním prostoru.
Obsah – témata:
Jaká média žáci konzumují
- interaktivní formou v podobě icebreakingových aktivit budou účastníci zjišťovat, k jakým médiím mají žáci vztah, která zařízení používají nejvíce a jak se provádí marketingový průzkum
Co je mediální gramotnost a jaké přenositelné dovednosti žáci získají
- svět médií již dávno nejsou jen tiskoviny, televize a rozhlas
- účastníci budou řešit otázku, jak se má učitel vyrovnat s odklonem od masových médií k těm síťovým a jaká další rizika jsou spjatá s obsahem šířeným po síti
Letem světem historií médií
- každá dějinná etapa má své hlavní komunikační cesty a soudobé technologie, ať to byla orální historie či šíření informací on-line prostorem
- bude popsán vývoj médií a proměna mediální výchovy v důsledku nastalých změn
Od události k titulku
- podstatou on-line zpravodajství je rychlé šíření zpráv, což vede k velkému tlaku na redakční zpracování
- naneštěstí první články, které se na sociální síti objeví, jsou ty nejrozšířenější
- účastníkům bude ukázáno, jak to vypadá, když se má novinář velmi rychle vyrovnat s tématem, kterému nerozumí
Novinářské sdělení a tvorba reality
- účastníci se pomocí konkrétních příkladů seznámí s tím, jak se v redakčním zpracování projevuje osobní sdělení
- na analýze článků si ukáží, jak může být veřejnost velmi dobře manipulována
Svět médií a politiků
- politické kampaně mají mnoho společného s těmi byznysovými a jejich způsob řízení je podobný standardním marketingovým a obchodním akcím
- zjištění proč a jak poltické strany komunikují, pomůže lépe v hodině pracovat s volebními kampaněmi či s hodnocením mediálních výstupů politiků
Mediální výchova jako součást pedagogického působení
- orientace žáků v mediálním prostoru
- možnosti posílení mediální výchovy ve škole jako prostředek rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti
Kód:14-Q3-H61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Michal Kaderka
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:!POZOR dle vyjádření MŠMT LZE VYUŽÍT POUZE v šabloně DVPP VARIANTA d) OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ (nikoli ve variantě a) čtenářská gramotnost)! Omlouváme se za chybné uvedení v šablonovém katalogu.
Termín konání:Po 25.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51