VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! Úvod do problematiky CLIL

  • Tato akce byla zrušena!
Program je zaměřen na metodu CLIL - výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů a přináší základní seznámení s touto metodou.
Účastníci si nejprve ujasní podstatu této metody a její charakteristiky i princip. Seznámí se s různými modely metody, s výhodami i výzvami, které tento typ výuky přináší, a také s možnými přínosy a riziky.
CLIL si následně zažijí z perspektivy žáků, a to v rámci celé řady jazykových sprch, tedy krátkých aktivit v cizím jazyce napříč předměty 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a středních škol. Na tvorbě a prezentaci jazykových sprch se budou účastníci aktivně podílet.
Na těchto činnostech budou následně demonstrovány metody výuky a formy práce vhodné pro CLIL a zároveň různé způsoby podpory, které by měl učitel žákům poskytnout tak, aby skutečně docházelo k objevování a osvojování si znalostí nejazykového předmětu a zároveň k rozvoji dovedností v cizím jazyce.
Obsah – témata:
- úvod do problematiky, definice pojmu CLIL a jeho charakteristika
- různé podoby CLILu
- přínosy a rizika CLILu (procesy ve výuce, implementace CLILu)
- diskuse s účastníky o jejich zkušenostech a očekávání
- videoprojekce z hodin s využitím CLILu (praktické ukázky výuky)
- rozbor praktických videoukázek, diskuze
- ukázky jazykových sprch ve výuce
- práce účastníků na tvorbě vlastní jazykových sprch
- prezentace vytvořených jazykových sprch
- hodnocení a sebehodnocení vytvořených a prezentovaných jazykových sprch
Kód:14-Q4-L61
Určeno:učitelům nejazykových předmětů 2. stupně ZŠ a odpovídajících roč. G, učitelům nejazykových předmětů SŠ
Lektor:Mgr. Veronika Kubičková
Organizační garant:Martina Pincová, pincova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 02.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954