VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! Realizace CLIL ve výuce

  • Tato akce byla zrušena!
Program je zaměřen na metodu CLIL - výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů - a je určen pro ty, kteří znají základy této metody a připravují zavádění metody do výuky na své škole.
V úvodu programu budou připomenuty základní postupy této metody včetně praktického vyzkoušení jazykových sprch - krátkých aktivit v cizím jazyce napříč předměty základních a středních škol (aktivní zapojení účastníků).
Hlavní pozornost bude následně věnována postupným krokům zavádění a realizace výuky touto metodou ve škole, a to od počátečních fází přípravy přes realizaci až po vyhodnocení. Pozornost bude věnována i přípravě vyučovací jednotky a budování potřebných Scaffolding - strategických opor pro žáky. Seminář nabídne i metodiku tvorby výukových plánů a praktické vyzkoušení jejich tvorby.
Obsah – témata:
- procvičení metody jazykové sprchy, rozbor a připomenutí základních principů a postupů metody CLIL
- zavedení a realizace CLILu ve výuce
- jak začít s CLILem
- fáze přípravy
- fáze realizace
- fáze vyhodnocení
- anglické fráze pro běžnou komunikaci ve třídě
- specifika vyučovací jednotky
- stanovení cílů
- výběr materiálů
- Scaffolding, strategie a metody vhodné pro CLIL
- výukové plány učitele
- ukázky konkrétních výukových plánů
- rozbor prezentovaných výukových plánů, diskuze
- práce účastníků na tvorbě vlastních výukových plánů
- prezentace vytvořených výukových plánů
Kód:14-Q5-L61
Určeno:učitelům nejazykových předmětů 2. stupně ZŠ a odpovídajících roč. G, učitelům nejazykových předmětů SŠ
Lektor:Mgr. Veronika Kubičková
Organizační garant:Martina Pincová, pincova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 30.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954