VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! CLIL – výuka nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka

  • Tato akce byla zrušena!
Program je zaměřen na metodu CLIL - výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů.
Účastníci si nejprve ujasní podstatu této metody a její charakteristiky i princip. Seznámí se s různými modely metody, s výhodami i výzvami, které tento typ výuky přináší, a také s možnými přínosy a riziky.
CLIL si následně zažijí z perspektivy žáků, a to v rámci celé řady jazykových sprch, tedy krátkých aktivit v cizím jazyce napříč předměty 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a středních škol. Na tvorbě a prezentaci jazykových sprch se budou účastníci aktivně podílet.
Na těchto činnostech budou následně demonstrovány metody výuky a formy práce vhodné pro CLIL a zároveň různé způsoby podpory, které by měl učitel žákům poskytnout tak, aby skutečně docházelo k objevování a osvojování si znalostí nejazykového předmětu a zároveň k rozvoji dovedností v cizím jazyce.
Druhá část programu bude věnována postupným krokům zavádění a realizace výuky touto metodou ve škole, a to od počátečních fází přípravy přes realizaci až po vyhodnocení. Pozornost bude věnována i přípravě vyučovací jednotky a budování potřebných Scaffolding - strategických opor pro žáky. Seminář nabídne i metodiku tvorby výukových plánů a praktické vyzkoušení jejich tvorby.
Obsah – témata:
1. díl – Úvod do problematiky CLIL
- úvod do problematiky, definice pojmu CLIL a jeho charakteristika
- různé podoby CLILu
- přínosy a rizika CLILu (procesy ve výuce, implementace CLILu)
- diskuse s účastníky o jejich zkušenostech a očekávání
- videoprojekce z hodin s využitím CLILu (praktické ukázky výuky)
- rozbor praktických videoukázek, diskuze
- ukázky jazykových sprch ve výuce
- práce účastníků na tvorbě vlastní jazykových sprch
- prezentace vytvořených jazykových sprch
- hodnocení a sebehodnocení vytvořených a prezentovaných jazykových sprch
2. díl – Realizace CLIL ve výuce
- procvičení metody jazykové sprchy (návaznost na první díl), rozbor a připomenutí základních principů a postupů metody CLIL
- zavedení a realizace CLILu ve výuce
- jak začít s CLILem
- fáze přípravy
- fáze realizace
- fáze vyhodnocení
- anglické fráze pro běžnou komunikaci ve třídě
- specifika vyučovací jednotky
- stanovení cílů
- výběr materiálů
- Scaffolding, strategie a metody vhodné pro CLIL
- výukové plány učitele
- ukázky konkrétních výukových plánů
- rozbor prezentovaných výukových plánů, diskuze
- práce účastníků na tvorbě vlastních výukových plánů
- prezentace vytvořených výukových plánů
Kód:14-Q6-L61
Určeno:učitelům nejazykových předmětů 2. stupně ZŠ a odpovídajících roč. G, učitelům nejazykových předmětů SŠ
Lektor:Mgr. Veronika Kubičková
Organizační garant:Martina Pincová, pincova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Čt 02.05.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 30.05.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954