VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Hudební a pohybová výchova / Hledá se písnička

Praktický seminář – hudební dílna nabízí inspiraci k rozvíjení múzického cítění dětí předškolního a mladšího školního věku a k osvojení tradičních i nových technik v oblasti hudebně pohybové výchovy.
Lektorka formou praktických hudebně pohybových her seznámí účastníky semináře s písněmi, říkadly, popěvky a rozpočítadly, řazenými v první části po ročních obdobích, ve druhé po měsících, které vhodně rozvíjejí nejen taneční, ale i dramatickou a řečovou výchovu.
Součástí semináře jsou i pracovní ukázky možností přípravy veřejného vystoupení dětí.

Obsah – témata:
Čtvero ročních období (4 hod.)
Střídání má v životě zásadní význam, zdůrazňuje poznání a přijetí změn – počasí, příroda, stravování, náš život – od miminka do stáří. Písničky a říkadla uvádějí účastníky do obrazu změn - písničky o zvířátkách, ptáčcích na jaře, v létě, na podzim, v zimě:
- pohybové, dramatické – dynamické a rytmické vyjádření nálady, kterou změna přináší
- loutky divadla Marionetino, ztvárnění her jako např. Boudo budko…
- vlastní hudební aktivity – Rozmarné počasí, Děti recitují, Tóny jara, Podzim a zvířátka, Zima je tu
- popěvky na známé texty českých dětských autorů - Petr Jistel, Petr Eben, Ilja Hurník a další

Věneček veršů, her a říkadel pro děti (4 hod.)
Princip růstu hudebně pohybových dovedností dětí je vyjádřen pravidelností nácviku písní od září do června.
Účastníci dostanou na každý měsíc písničky s různými náměty včetně metodiky práce s dětmi - využití pohádek, zhudebnění poselství dané pohádky, využití scénářů a loutek divadla pro děti Marionetino a další materiály a nápady:
- věneček – vyjadřuje spojitosti, souvislosti, posilování sociálních vztahů při nácviku a vystoupení
- pořekadla a říkanky - měsíce, roční období
- „Hudba v současné školce“ – Eva Jenčková
- „Předškolní hračičky a legrácky“ – Jiří Stehno
- zhudebnění a dramatické ztvárnění pohádek pomocí loutek a další náměty
Kód:14-Q8-P61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času, učitelům ZUŠ
Lektor:Ing. Tatiana Andrtová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Obsah druhé poloviny tohoto 8hodinového semináře se shoduje se 4hodinovým seminářem VISK z volného cyklu Hudební a pohybová výchova: Věneček veršů, her a říkadel pro děti.
Pozor změna termínu!
Termín konání:Po 17.06.2019   09:00-16:00
Místo konání:Příbram, DDM, Pod Šachtami 335, Příbram IV