VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Úvod do koučinku v kariérovém poradenství

Vzdělávací program je zaměřen na základy koučinku a možnosti jeho využití v rámci kariérového poradenství na základních a středních školách, a je proto určen především pro pedagogy – kariérové a výchovné poradce na školách.
Účastníci se seznámí se zásadami koučování zaměřeného na poradenskou pomoc a na podporu a podněcování vzdělávacího a profesního rozvoje žáků v rámci individuální poradenské činnosti.
Program se zaměřuje zejména na teoretické základy a principy koučování v kariérovém poradenství a na praktický nácvik koučovací techniky škály (sebe)rozvoje v roli kouče i koučovaného.
Obsah – témata:
1. Koučování a jeho využití v kariérovém poradenství
- definice koučování, role kouče, možnosti koučování a zaměření koučování, specifika koučování
- principy koučování, vybrané aspekty neurovědy, psychologie, kognitivní procesy aneb jak funguje mozek a koučink
- výhody koučování, vhodné a nevhodné příležitosti koučování, co je možné od koučinku očekávat
- kariérové poradenství a koučování – podrobnosti a rozdíly, odlišení od dalších způsobů poradenství a širší souvislosti, základy koučování se zaměřením na poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

2. Koučovací technika škály (sebe)rozvoje
- koučink jako způsob práce při vedení individuálních rozhovorů v rámci kariérového poradenství, příležitost ke koučování a využití v praxi
- rozvoj dovednosti práce s profesní cestou žáků a použití specifické koučovací techniky – technika škály (sebe)rozvoje
- ukázka modelových situací se specifickou koučovací technikou a rozbor modelových situací, směřující k použití v praxi kariérového poradenství
- praktický nácvik použití specifické koučovací techniky škálování se zaměřením na potřeby žáků, zjištění kompetencí a stanovení výsledků
Kód:14-R1-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, především výchovným a kariérovým poradcům
Lektor:Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 30.04.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1