VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her

Vzdělávací program je zaměřen na možnosti začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí činností a her.
Seminář se bude zabývat podporou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, např. s poruchou pozornosti, s autismem, s tělesným hendikepem i podporou dětí, které se obtížně začleňují z jiných důvodů - ztížené sociální podmínky, dlouhodobá nemocnost, časté úzkosti apod.
Účastníci se seznámí s řadou činností a her, které podporují a usnadňují dětem a žákům vzájemnou spolupráci a orientaci ve velkém i malém kolektivu nebo skupině. Řadu her si prakticky vyzkouší, aby se prožitkovou a sebezkušenostní metodou přesvědčili o jejich účinku a efektivitě.
Účastníkům vzdělávacího programu bude poskytnut metodický materiál.
Obsah – témata:
- úvod, seznámení formou hry
- dítě v kolektivu, pojmenování problémů
- možnosti začlenění dítěte, žáka pomocí činností a her
- možnosti motivace a rozvoje prostřednictvím hry
- činnosti a hry zaměřené na podporu jednotlivce, dvojice i skupiny
- činnosti a hry v přírodě, s přírodními materiály
- praktické ukázky her – zapojení účastníků
- kazuistiky - diskuze nad konkrétními situacemi, vznikajícími v kolektivu dětí a žáků, možnosti podpory
- zpětná vazba od účastníků, dotazy, diskuze
Kód:14-R3-M61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, speciálních škol, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Jana Macečková
Organizační garant:Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Pá 22.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:Mělník, DDM, Na Polabí 2854