VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Projektová výuka – Zvířata hodně zblízka - kam se běžný návštěvník zoo nedostane.

Seminář/ exkurze volně navazuje na předchozí komentované exkurze do zoologické zahrady. Svým obsahem chce inspirovat učitele přírodovědných předmětů na ZŠ k přípravě hodnotných projektových programů pro třídní kolektivy, přeneseně i v rámci projektového dne mimo školu.
Obsah semináře je zaměřen jak na faktické poznatky z etologie a způsoby chovu zvířat, tak na metodickou podporu pro přípravu projektů a projektové výuky.
Účastníci se seznámí s vybranými pracovními listy pro žáky a sami si vyzkoušejí jejich použití - na základě pozorování živočichů bude názorně prováděno plnění konkrétních úkolů jednotlivých pracovních listů se zaměřením na rozvoj schopnosti vnímat znaky a vlastnosti přírodních objektů a jejich detaily, na rozvoj dovednosti správně je popsat a zaznamenat, pozorované jevy analyzovat, srovnávat a zobecňovat a pochopit jejich význam pro život zvířat. Důraz bude kladen na badatelský přístup ke zpracování informací a doporučení vhodných zdrojů pro pedagogy i žáky (metodická příprava pro realizaci aktivizačních forem a metod práce s žáky, v tomto případě konkrétně pro výuku v prostředí chovu zvířat v zajetí – v podmínkách zoologické zahrady).
Cílem semináře je podpoření profesního růstu pedagogických pracovníků, získání dalších dovedností, znalostí a kompetencí v aktivitách efektivní projektové výuky. Absolventi programu budou inspirováni k využití témat projektové výuky napříč vzdělávacími obory. Dalším cílem je prohloubit dovednosti v přípravě a využití pracovních listů jako účinné metodické pomůcky a motivovat učitele k tvorbě a využití vlastních pracovních listů ve výuce.
Obsah – témata:
- efektivita vzdělávání z pohledu projektové výuky
- posouzení zařazení projektové výuky z pohledu kvality informačních zdrojů a jejich kapacity pro objevování mezioborových souvislostí
- možnosti zpracování informačního potenciálu pro efektivní projektovou výuku či integrovanou tematickou výuku, motivační potenciál
- vlastní volba postupu s ohledem na cílovou skupinu žáků a její potřeby
- kooperace jako východisko rozvoje plnohodnotných kompetencí žáků
- metody a formy práce s ohledem na stanovené cíle a potřeby cílové skupiny (RWCT - kritické myšlení, skládankové učení, kooperativního učení, např. metoda sněhové koule, případné využití inspirací ze zdrojů spolupracujících organizací – jejich oslovení, formulace dotazu, komunikace
- závěrečná reflexe, představení výstupů – volba možností dle cílové skupiny žáků
- klady a úskalí takto koncipované výuky
- chování živočichů – dorozumívání, hierarchie a sociální vztahy, teritoriální chování, život ve skupině a ve stádu
- záchovné programy a plemenné knihy ZOO Praha
- realizace ochranářských projektů in-situ a ex-situ v pražské zoo
- moderní vědecké poznatky a nová zoologická systematika
- jak využít pracovní listy při exkurzi i ve škole s žáky v rámci projektové výuky
- jak náměty využít a realizovat ve školních projektech
- pracovní listy a metodická doporučení na témata – např.:
1. Co by sněd medojed a další gurmáni?
2. Kde je potkám v zoo?
3. Noční živočichové
4. Čípak je to kožíšek?
5. Afrika zblízka a její obyvatelé
6. Komu patří rohy a parohy?
7. Opeření krasavci
8. Jak rychle běží?
9. Najdi kočky z Jižní Ameriky
10. Kasuár a emu
- doporučené kontakty na spolupracující organizace, které mohou pedagoga v realizaci projektové výuky podpořit.
Kód:14-S1-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, nižších ročníků G, pedagogům volného času.
Lektor:Mgr. Emil Šnaidauf
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová
Cena:1500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:V účastnickém poplatku je zahrnuta cena vstupenky.
Termín konání:Út 21.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:Praha, Zoo, U Trojského zámku 3/120, Praha 7