VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Asistent pedagoga a podpora dětí s poruchou autistického spektra v MŠ a na 1. st. ZŠ

Seminář je zaměřen na rozšíření pedagogických kompetencí asistentů pedagoga v oblasti podpory dětí se speciálními potřebami, konkrétně dětí s diagnostikovanou poruchou autistického spektra.
Obsah semináře vychází z potřeb praxe a opírá se o aktuální informace o speciálně pedagogických metodách práce s dětmi s PAS a o možnostech spolupráce pedagoga a rodičů dítěte (žáka).
Cílem je seznámit asistenty pedagoga v předškolním a počátečním vzdělávání s aktuálními poznatky a zkušenostmi dobré speciálně pedagogické praxe při práci s dětmi s poruchou autistického spektra a podpořit tak možnosti vývoje těchto dětí srovnatelně s jejich vrstevníky.
Obsah - témata:
1. díl:
- základní projevy handicapu
- zásady práce s dětmi s PAS obecně – role pedagoga (speciálního pedagoga), role asistenta pedagoga
- zásady práce v jednotlivých problematických oblastech – představivosti, komunikaci, sociálním vývoji
- problematika emocí a sebepojetí
- komunikace s rodinou dítěte a možnosti spolupráce rodiny a školy
- metoda strukturovaného učení – možnosti podpory
- fotodokumentace konkrétních příkladů podpory
2. díl:
- vlastní dobrá praxe účastníků, praxe s tvorbou vlastních pomůcek
- názorné pomůcky využívané v praxi
- hra a její nácviky – možnost tvorby a využití jednoduchých pomůcek
- zkušenosti s podporou metody strukturovaného učení
- zkušenosti z řešení modelových situací
- dílna nápadů na přípravu a využití pomůcek
Kód:15-01-A21
Určeno:asistentům pedagoga v MŠ a v počátečních ročnících na 1. stupni ZŠ, kteří absolvovali kvalifikační Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga a kteří podporují dítě (žáka) s poruchou autistického spektra
Lektor:Mgr. Petra Hrdinová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod. (2x4)
Termín konání:Čt 23.03.2017   09:00-12:15 (1. díl)
Čt 11.05.2017   09:00-12:15 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1