VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Začínající učitel ve školské praxi - ZRUŠENO!

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem vzdělávacího programu – kurzu je zajištění kompletní adaptace začínajících učitelů do praxe pedagogického působení na školách. Jedná se nejen o odbornou adaptaci v oblasti vlastní výuky (školní vzdělávací program, příprava vyučovací hodiny, hodnocení žáků, práce s třídním kolektivem), ale i o seznámení se s činnostmi s výukou souvisejících (právní předpisy a směrnice školy, vedení dokumentace školy, příprava akcí), adaptaci sociální (spolupráce s ostatními pedagogy, jednání s rodiči) i o osobnost začínajícího učitele (analýza vlastní činnosti, sebereflexe, řízení času).
Kombinovaný kurz v rozsahu 24 hodin se skládá ze tří prezenčních setkání (každé 4 vyučovací hodiny), mezi kterými jsou umístěné dva distanční bloky (každý 6 vyučovacích hodin).
Distanční část bude realizována v prostředí Moodle VISK, účastníci budou pracovat pod vedením tutora prostřednictvím internetu v příslušném kurzu na Moodle VISK, kde budou mít v každé z distančních lekcí k dispozici studijní opory a budou plnit zadané e-learningové aktivity, které budou hodnoceny tutorem.

Obsah - témata:

Prezenční části
1. prezenční setkání - Já začínající učitel
• osobnost začínajícího učitele (SWOT / STEP analýza)
• seberozvoj (metody vzdělávání na pracovišti, adaptační program)
• sebereflexe (portfolio učitele)

2. prezenční setkání - Učitel ve vyučovací hodině
• příprava vyučovací hodiny (práce se školním vzdělávacím programem, cíl vyučovací hodiny, volba metod)
• realizace vyučovací hodiny (průběh vyučovací hodiny, hodnocení žáků)
• vedení třídy (dokumentace třídního učitele – školní matrika, udržení kázně, nový kolektiv, příprava školní akce)

3. prezenční setkání - Učitel a ostatní dospělí
• vymezení pracovní náplně učitele
• spolupráce s ostatními učiteli (práce ve vzdělávacích týmech)
• komunikace s rodiči (vedení třídních schůzek)

Distanční části – e-learning
1. distanční blok:
• SWOT analýza a její zpracování
• portfolio učitele

2. distanční blok:
• plán přípravy vyučovací hodiny
• plán přípravy mimoškolní akce
Kód:15-25-G31
Určeno:začínajícím učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:3000 Kč
Délka:24 hod.
Termín konání:Po 23.10.2017   14:00-17:15 (1. díl)
Po 20.11.2017   14:00-17:15 (2. díl)
Po 11.12.2017   14:00-17:15 (3. díl)
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5