VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Komunikace - strategie jednání s rodiči

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický interaktivní seminář je směřován ke konkrétním potřebám účastníků, je zaměřen na pomoc učitelům všech stupňů a typů škol při řešení jejich komunikačních problémů s rodiči.
Vlastní obsah:
- vysvětlení a procvičení základních komunikačních strategií - naslouchání, verbální a neverbální komunikace,
- psychologie řeči těla,
- projevy empatie,
- obrana proti manipulaci,
- odmítnutí neoprávněných požadavků,
- prosazování oprávněných požadavků,
- osobnostní charakteristiky a vliv na úspěšnou komunikaci,
- nácvik asertivního a neasertivního chování a jednání,
- dovednosti empatického přístupu.
Součástí semináře je rovněž zaměření na výchovná (pedagogicko-psychologická) opatření, která by v současné rodinné výchově neměla chybět a jimiž může pedagog rodičům nabídnout pomoc jak v běžné výchově, tak při řešení specifických problémů (rodiče dětí se specifickými poruchami učení, chování, s poruchami sociálních vztahů a komunikace apod.).
Účastníci na semináři získají přehled o možnostech efektivní komunikace, sdělování nepříjemných zpráv, nabídku možností a opatření, které mohou rodičům při řešení výchovných a výukových obtíží nabídnout a vysvětlit jejich podstatu (pedagogicko-psychologickou, legislativní…).
Kód:15-37-E61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PaedDr. Bc. Jiří Knoll
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Změna termínu - Původní termín 22.5.2019
Termín konání:Út 11.06.2019   09:00-14:00
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824