VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Společné vzdělávání a zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga

Seminář zaměřený na získání ucelených informací k systémovým opatřením pro společné vzdělávání, na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů škol pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Pozornost bude věnována i posilování komunikačních dovedností v náročných situacích, které společné vzdělávání může pedagogům přinášet.
Součástí programu je trénink zátěžové situace před kamerou, k jejímu řešení slouží navazující projekce a okamžitá analýza videonahrávek.
Obsah – témata:
I. část – Systémová opatření pro společné vzdělávání
Klíčové principy inkluzivního vzdělávání
Legislativní východiska:
- aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
- práva a povinnosti zákonných zástupců ve vzdělávání žáků
Žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně
- příklady podpůrných opatření 1. stupně
- role školského poradenského zařízení
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PPP)
Žák s potřebou podpůrných opatření 2. - 5. stupně
- role školy a školských poradenských zařízení
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
- úloha asistenta pedagoga a další personální podpory
Zásady financování společného vzdělávání
- financování
- výkaznictví
Doporučené postupy škol k zavádění společného vzdělávání
- analýza možností školy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- revize plánu DVPP
- využití OP VVV - projektů zjednodušeného vykazování
II. část – Zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga
- nároky na komunikační dovednosti pro práci pedagoga s důrazem na situace společného vzdělávání
- analýza krizových faktorů ovlivňujících komunikaci pedagogů s žáky, rodiči i kolegy
- trénink vedení dialogu – jak v nás soupeří pocity, myšlenky a postoje
- empatie v průběhu rozhovoru, klamné vybití emocí a umění emočního vyladění na komunikační partnery
- umění aktivního naslouchání a přínosného vyhodnocení potřeb komunikující protistrany
- porozumění klíčovým signálům neverbální komunikace
- rozdílné způsoby kritiky i pochval a jejich dopad na emoce a způsob chování
- konflikt na straně žáků, zátěžová komunikace s rodiči
- zmírňování verbální agrese, identifikace projevů lhaní, usměrňování zlostného přístupu
- přerámcování útočné komunikace – konkrétní příklady, jak reagovat v situacích, kdy se nás komunikující protistrana snaží emočně zasáhnout či nám ve slovní rovině ublížit
Kód:15-63-A31
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Eva Píšová, pisova@visk.cz, 728 248 403
Cena:19000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro OSŠP Kolín. Nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Čt 25.01.2018   13:00-18:00
2. díl:Čt 05.04.2018   13:00-17:15
3. díl:Čt 12.04.2018   13:00-17:15
Místo konání:OSŠP Kolín, U Křižovatky 262, Kolín 280 02