VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ – metody a formy práce

Praktický seminář zaměřený na metody a formy práce vhodné v předškolním vzdělávání pro děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a pro děti v prvním ročníku základní školy.
V úvodu seminář objasní i aktuální změny právních předpisů, spojených s touto problematikou, a jejich dopad do praxe škol. V hlavní, praktické části semináře – dílně se účastníci prostřednictvím praktických činností a rozboru videozáznamu zaměří na pochopení významu konkrétních metod, forem práce a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných klíčových kompetencí, které jsou vyžadovány u dětí vstupujících do první třídy základní školy. Účastníci si rozšíří pedagogické portfolio o takové postupy a metody práce s předškoláky, které umožní dětem rozvíjet své schopnosti, znalosti a dovednosti a usnadní jim přestup z mateřské školy do školy základní.
Obsah – témata:
- aktuální právní úprava – novela zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona
- dopady nové právní úpravy do školní praxe
- terminologie - vymezení jednotlivých pojmů souvisejících s problematikou
- metody práce s dětmi předškolního věku s akcentem na rozvoj klíčových kompetencí
- individuální i skupinové řízené činnosti
- hraní rolí
- přenášení zodpovědnosti
- spolupráce s vrstevníky
- pracovní sešity a pracovní listy
- psací náčiní
- metody a pomůcky rozvíjející smyslové vnímání
- metody a pomůcky rozvíjející hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku
- metody a pomůcky pro rozvoj pravolevé a prostorové orientace
- metody a pomůcky pro rozvoj předmatematických schopností
- metody a pomůcky pro rozvoj pracovní, sociální a emoční zralosti ad.
Kód:15-74-P31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. ročníku ZŠ
Lektor:Mgr. Helena Vlčková
Organizační garant:Vladimír Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Pá 08.12.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII