VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let

Seminář je zaměřen na praktické zkušenosti s aktivitami vedoucími k budování důležité složky osobnosti – emoční inteligence, kterou můžeme vhodnými postupy rozvíjet. Emoční kvocient je méně dědičně zatížen než kvocient inteligenční, takže na jeho rozvoji můžeme pracovat s lepším výsledkem. Jedinci s rozvinutým EQ jsou odpovědnější, asertivnější, uvolněnější, sociálně obratnější, dovedou se vcítit, lépe vycházejí s vrstevníky, s rodiči i učiteli, lépe zvládají zátěžové situace. Posun k vyšší kvalitě emoční inteligence jedince lze chápat jako dobrý základ pro budování klíčových kompetencí i základ pro zlepšení sociálního klimatu v kolektivu.
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit pedagogické kompetence pedagogů předškolního vzdělávání a pedagogů v nižších ročnících 1. st. ZŠ včetně vychovatelů ŠD a asistentů pedagoga v oblasti vnímání a podpory rozvoje emoční inteligence dětí a žáků.
Obsah – témata:
- pojmy emoce, emoční inteligence, jejich role v životě
- vývoj emocí v souvislosti s věkem – vývojová stádia
- zkušenosti s vybranými pomůckami (Emušáci, Ferda a jeho mouchy)
- další inspirace (ČR, zahraničí)
- zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení
- doporučené zdroje
Kód:15-75-R31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD
Lektor:Mgr. Sylvia Jančiová
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Termín konání:Pá 08.12.2017   09:00-12:15
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251