VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením – kazuistický seminář

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením a oslabením zrakového vnímání.
Obsah semináře vychází z potřeb pedagogických pracovníků (učitelů MŠ, ZŠ, asistentů pedagoga, vychovatelů ŠD apod.) v důsledku aktuálních změn ve školské legislativě.
Cílem vzdělávacího programu je přiblížit pedagogům z běžných škol (MŠ, ZŠ, SŠ) problematiku vzdělávání žáků s potřebou podpory z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání, seznámit je s činností SPC, s kontakty na příslušná poradenská zařízení. Účastníci programu budou seznámeni s použitím Katalogu podpůrných opatření a budou jim představena nejužívanější podpůrná opatření a jejich význam.
Obsah - témata:
- 1. blok – speciální pedagog – 2 hod.
- vymezení zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání
- aktuální terminologie
- dopady zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání na vzdělávání
- pedagogická diagnostika žáka se zrakovým postižením a oslabením zrakového vnímání
- podpůrná opatření a jejich využití
- komunikace s rodiči, se školským poradenským zařízením
2. blok – psycholog – 2 hod.
- vliv zrakového postižení na osobnost žáka
- rodina žáka se zrakovým postižením – komunikace, spolupráce s rodinou
- vliv neúspěchu na osobnost žáka se zrakovým postižením
- volba povolání u dětí se zrakovým postižením
3. blok – návrhy řešení předložených kazuistik – 2 hod.
- podmínky ve škole – personální, materiální, spolupráce s poradenským zařízením
- práce s konkrétním třídním kolektivem, spolupráce učitele a asistenta pedagoga – případná úskalí, jejich možná řešení, příklady dobré praxe
- možnosti spolupráce s rodinou, komunikace, pozitivní využití rezerv, dobrá praxe
Kód:15-80-G21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Jana Janková, PhDr. Mgr. Jana Horáčková, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Účastníci programu mohou na vyzvání organizačního garanta předložit za dodržení podmínek ochrany osobních údajů kazuistiky, v jejichž řešení potřebují na svém pracovišti odborně podpořit. Termín zaslání kazuistik je 7. 4. 2017 na adresu kelymanova@visk.cz. Odborní lektoři připraví návrhy řešení a v programu posílí témata, která budou na řešení zaměřena.
Termín konání:Pá 28.04.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5