VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Učitel ve vyučovací hodině - ZRUŠENO!

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář je zaměřený na práci učitele ve vyučovací hodině.
Obsah semináře vychází ze současných potřeb pedagogických pracovníků, protože právě na ně nejvíce dopadají změny ve školství i ve společnosti. Právě z důvodů neustálých změn je důležité ukotvení jejich hlavní činnosti, kterou je vzdělávání žáků. Základy těchto činností sice učitelé získávají na fakultách připravujících učitele, ale v průběhu jejich pedagogické činnosti se objevují nové skutečnosti, které je třeba do výuky začlenit (např. nové vyučovací metody, proces společného vzdělávání apod.). Mění se rovněž i žáci, učitel musí hledat nové cesty, jak přitáhnout jejich zájem k danému předmětu (motivace žáků), jak efektivně zajistit osvojení učiva (vytváření vědomostí a dovedností) i jak zajistit hodnocení (ověřování výsledků výuky).
Účastníci získají i praktické návody a modelové metodické materiály pro využití v pedagogické praxi.

Obsah – témata:
Vyučovací hodina a školní vzdělávací program
- téma vyučovací hodiny
- stanovení cíle vyučovací hodiny
- průřezová témata, mezipředmětové vztahy
Metody výuky a osvojování klíčových kompetencí
- volba vyučovacích metod
- provázanost vyučovací metody s tématem a cílem hodiny
- vedení žáků k osvojení klíčových kompetencí
Realizace vyučovací hodiny
- motivace žáků
- vytváření vědomostí a formování dovedností a návyků
- ověřování výsledků výuky (učitel –žák)
Reflexe vyučovací hodiny
- hodnocení žáků
- sebehodnocení žáků
- reflexe učitele a její důsledky
Kód:15-81-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Lektor:Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Seminář bude realizován ve dvou dílech po 4 hodinách, vždy odpoledne.
Termín konání:St 18.10.2017   13:30-16:45 (1. díl)
St 01.11.2017   13:30-16:45 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1