VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s právním prostředím České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování a zneužívání návykových látek. Seminář je zaměřen na další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí při realizaci primární prevence ve školách. Pozornost je rovněž věnována závažnosti jednotlivých forem rizikového chování s jeho typickými znaky – přestupek / trestný čin. Samostatná část je věnována legislativním krokům v případech testování ovlivnění dětí návykovými látkami s podrobným vysvětlením vzájemného propojení opory v zákonech a konkrétního postupu školy.
Program je strukturován do několika rovin z hlediska hierarchie právních předpisů. První část je zaměřena na obecně platné právní předpisy:
- mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána
- ústavní předpisy
- zákonné předpisy
Další část programu je věnována školskému zákonu jako speciální mu zákonu a souvisejícím předpisům, specifický důraz je kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování:
- záškoláctví
- šikana a extrémní projevy agrese
- rasismus a xenofobie
- negativní působení sekt
- rizikové sexuální chování
- závislostní chování
Kód:16-08-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Jaroslav Šejvl
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.
Termín konání:Čt 23.11.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5