VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování

Seminář je zaměřen na problematiku nežádoucího chování žáků, konkrétně na vhodné komunikační postoje a prostředky, které mohou pedagogové využít v situacích běžných i emočně vypjatých, aby byly eliminovány nežádoucí dopady narušeného chování žáků. Znalost těchto technik umožní učitelům preventivně předcházet vyhroceným komunikačním situacím.
Pedagogové si mohou na seminář přinést vlastní kazuistiky problémové komunikace, které budou v rámci semináře analyzovány z hlediska vhodného řešení.
Obsah - témata:
- projevy nežádoucího chování žáků v běžném provozu školy
- prevence rizikového chování žáků
- včasná intervence
- možnosti komunikace s rodiči
- výchovná komise
- zásady komunikace
- metody a techniky profesionálně vedeného rozhovoru
- případová konference – jak ji svolat, kdo se účastní
- účel a smysl případové konference
- kazuistiky
- příklady dobré praxe
Kód:16-23-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ
Lektor:PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu KÚ Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.
Termín konání:St 04.10.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5