VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Praktický seminář zaměřený na problematiku hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí předškolního věku. Objasněny budou základní pojmy související s touto obastí (ADHD – LMD), pozornost bude věnována příčinám vzniku, vlivu sociálních potřeb na aktivitu dětí, práci s modelem Pesso terapie a spolupráci s rodiči těchto dětí. Součástí semináře budou i praktické ukázky a nácvik uspokojování sociálních potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.
Obsah - témata:
- pojmy agresivita a agrese
- příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení
- vymezení pojmů hyperaktivita a hypoaktivita
- sociální potřeby dětí a vliv jejich neuspokojení v souvislosti se zvýšenou hyperaktivitou či hypoaktivitou (model Pesso – Boyden teorie)
- potřeba místa, podpory, péče, bezpečí, limitu
- charakteristiky rodičovských výchovných stylů v souvislosti se sociálními potřebami dětí
- hyperprotektivní výchova, nesouhlasná výchova, manipulativní výchova, bezhraniční výchova
- komunikace s rodičem agresivního dítěte
Kód:16-45-G21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PaedDr. Zdeněk Martínek
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu KÚ Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.
Termín konání:Po 20.03.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1