VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí

Seminář je zaměřen na informativní vstup do problematiky supervize a intervize a jejich využití v pedagogickém prostředí, na význam a přínos těchto technik pro zkvalitnění práce škol.
Významným přínosem pro řešení náročných komunikačních situací a pro prevenci syndromu vyhoření je interaktivní vhled do problematiky komunikace uvnitř pedagogického sboru a získání základních informací o efektivních postupech podložených zkušenostmi dobré praxe.
Obsah – témata:
- supervize a její přínos pro pedagogickou praxi – efektivní metoda k řešení náročných situací v pedagogické praxi, možnost sdílení problému a způsob jeho řešení, získání nadhledu a potvrzení správnosti zvoleného postupu řešení
- funkce supervize – vzdělávací, podpůrná, řídící
- individuální a skupinová supervize - přednosti, rizika
- role supervizora, kompetence, zásady práce
- nástroje supervize – mentální mapy, reflexe, kreativní techniky, psychodrama, fokusing, hraní rolí, arteterapie, metoda bálintovská skupina
- průběh supervizního procesu
- supervize a intervize
- principy intervize
- role intervizora
- rizika skupinové intervize x odborník zvenku, který není zatížen osobní angažovaností
- intervize – principy - sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy, přínos pro práci pedagoga
- nástroje intervize – případová studie, řešitelský workshop, intervize s pověřeným pracovníkem, kazuistické semináře, porady o současných klientech
- supervize a intervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření
- principy zavádění supervize a intervize do praxe organizace
- praktický nácvik metody IVT (videotrénink interakcí)
- metoda bálintovská skupina jako efektivní nástroj řešení konkrétních výchovných problémů
- praktický nácvik metody bálintovská skupina na konkrétních situacích účastníků
Kód:16-56-G41
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD., MBA
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902, PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.

Vzdělávací program byl z organizačních důvodů přesunut z původně plánovaného místa konání VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 na NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ - VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Pá 18.05.2018   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1