VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Dovednosti písemné komunikace aneb Jak napsat správně dopis

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností v oblasti písemné komunikaci administrativních pracovníků škol a školských zařízení.
Účastníci získají základní informace o tom, co je písemná komunikace a co ji ovlivňuje, jaká jsou její specifika, jaké jsou formy úřední korespondence včetně právních souvislostí, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, interní pravidla pro korespondenci aj. Součástí kurzu je i procvičení vybraných obtížných gramatických jevů, syntaxe a stylistiky a dále seznámení s normou pro úpravu písemností (ČSN 01 610) a možnosti odchylek od této normy (aneb jak si pravidla zjednodušit). Teoretická část bude doplněna praktickým nácvikem formulace vybraných typů dopisů, vymezením správného řešení i nejčastějších chyb.
Obsah – témata:
I. Co je to písemná komunikace a co ji ovlivňuje
- písemná komunikace a její druhy podle formy a podle způsobu distribuce
- využití psychologie v písemné komunikaci – empatie, negace, motivace
- etika a etiketa písemné komunikace
- hodnocení dopadů písemné komunikace
II. Právní aspekty písemné komunikace
- nový občanský zákoník
- normy upravující písemnou komunikaci (ČSN 01 6910), oběh a správu dokumentů
- právní dopady písemné komunikace
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
III. Čeština je základ
- vybrané gramatické jevy českého jazyka (vyjmenovaná slova, velká písmena, interpunkce, tituly, číslovky atd.)
- stylistika (jazykové styly, odborná terminologie, interní slang, zkratky aj.)
- syntax (stavba věty a její konstrukce)
IV. Jak to děláme u nás – interní pravidla pro korespondenci
- jak definovat závazná pravidla pro organizaci – školu, školské zařízení
- odchylky od základní normy (01 6910) aneb pravidla se dají zjednodušit
- nástroje pro vytváření korespondence – bez IT se neobejdeme
- systémy pro správu dat a vytváření korespondence
- náklady na korespondenci
V. Pojďme si to vyzkoušet
- praktický nácvik vybraných typů písemné komunikace
- příklady z praxe a jejich rozbor – správná řešení a nejčastější chyby
Kód:18-09-G21
Určeno:administrativním pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Miroslav Havel
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Seminář je určený pro administrativní pracovníky škol, neprobíhá tedy v režimu DVPP a nemá akreditaci MŠMT.
Termín konání:Út 23.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5