VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP)

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout aktuální informace o změnách v zákoně o potravinách a požadavcích na značení potravin a pokrmů, pravidelné proškolení zaměstnanců pracujících ve stravovacích službách, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Od roku 2006 platí povinnost provozovatelů všech stravovacích zařízení, tedy i školních a předškolních, zajistit školení veškerého personálu stravovacích služeb a o provedeném školení vést písemné záznamy.
Seminář je zaměřen na ucelený výklad požadavků na bezpečnost potravin a hygienu ve stravovacích službách. Obsah semináře vychází z platné evropské a národní legislativy v této oblasti, zazní nové informace o změnách v zákoně o potravinách, zaměřené především na nové požadavky v označování potravin, požadavcích na značení alergenů a zmíněna bude i problematika dietní výživy.
Výklad je prakticky zaměřen na zásady správné výrobní a hygienické praxe, principy úschovy potravin, základní znalosti o mikroorganismech a příčinách jejich výskytu i prevence před jimi způsobenými nemocemi. Bude připomenuta i problematika alimentárních onemocnění a jejich prevence. Podrobně se účastníci seznámí s principy HACCP v podmínkách školní jídelny, postupy zavedení tohoto systému a jeho udržování v praxi, vnitřním auditem provozu a nejčastěji zjištěným nedostatkům. V rámci semináře budou prezentovány názorné příklady z praxe.
Obsah semináře:
- přehled platných právních předpisů (hygienické a potravinářské), které jsou důležité pro provoz školních jídelen a stravovacích služeb, důraz bude kladen na novinky v platné legislativě
- požadavky na osobní a provozní hygienu pracovníků ve stravovacích službách, bezpečné nakládání s odpadem, onemocnění z potravin
- zajištění správné výrobní a hygienické praxe, kvalita potravin
- principy systému kritických bodů – HACCP, dokumentace založená na zásadách HACCP, nedostatky při zavádění systému kritických bodů
- vnitřní audit provozu a nejčastěji zjištěné nedostatky
Kód:18-10-R61
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení provozujících školní jídelny a stravovací zařízení
Lektor:Ing. Hana Svobodová
Organizační garant:Mgr. Veronika Kubičková, tel. 601370151,kubickovaver@visk.cz
Cena:800 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Program není akreditován MŠMT v systému DVPP.
Účastníci obdrží potvrzení o absolvování s podpisem certifikované osoby (lektorky) pro provádění tohoto školení.
Termín konání:Po 06.05.2019   13:30-16:30
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251