VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) - pro školní rok 2019/2020

Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PRÁVA
II. PRACOVNÍ PRÁVO
III. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
IV. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO PROCESU
Součástí studia je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, řízené samostudium a zpracování závěrečné práce.
Cílem odborné stáže je poskytnout frekventantům studia možnost blíže se seznámit s řízením školy v praxi, případně si vyměnit zkušenosti z oblasti vnitřního řízení školy/školského zařízení, seznámit se s organizací školy/školského zařízení a vzdělávacího procesu se zaměřením na sledování řízení. Odbornou stáž absolvují účastníci Studia pro ředitele škol a školských zařízení ve vybrané škole nebo školském zařízení.
Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Úspěšní absolventi Studia pro ředitele škol a školských zařízení obdrží osvědčení.
Kód:19-01-G61
Určeno:vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení a nesplňují kvalifikační předpoklad manažerského vzdělání pro výkon této funkce
Lektor:Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček
Organizační garant:Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:8000 Kč
Délka:100 hod.
Poznámka:Hodinová dotace: 100 hodin, z toho prezenční výuka 80 hodin, odborná stáž 3 dny/18 hodin, konzultace k ZP 2 hodiny.
Prezenční výuka bude realizována v rámci stanoveného rozsahu v 10 celodenních blocích (7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 9.12.2019, 20.1., 3.2., 24.2., 9.3., 23.3.2020), stáže v období duben - květen 2020, zkoušky/obhajoby ZP 1.6. a 2.6.2020.
Přihlášky ke studiu pro školní rok 2019/20 přijímáme do 30. 6. 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu.
Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel. 721 850 183, e-mail borsky@visk.cz.
Termín zahájení:Po 07.10.2019   09:00-16:00
Termín ukončení:02.06.2020 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5